GENOPSLAG - Relationel stærk sekretariatschef til Politik, Jura og Kommunikation

GENOPSLAG - Relationel stærk sekretariatschef til Politik, Jura og Kommunikation

Er du stærk til at skabe relationer? Har du politisk tæft? Har du solid erfaring fra en politisk styret organisation og kan du være kommunaldirektørens loyale og troværdige sparringspartner?

Randers er en ambitiøs kommune. Vi tør være lidt anderledes, og omsætter drømme til virkelighed. Kom og vær med til at realisere drømmene i et attraktivt job som sekretariatschef. Vi tilbyder en spændende position, hvor du skal understøtte både det politiske miljø og den administrative top, og hvor du med dine stærke, relationelle kompetencer håndterer mange interessenter og opgaver.

Opgaven
Du skal stå i spidsen for Politik, Jura og Kommunikation, hvis helt afgørende opgaver er betjening af byråd og økonomiudvalg, herunder professionel behandling og håndtering af politiske henvendelser og rådgivning om de retningslinjer og rammer, der omgiver den kommunale virksomhed. Du får ansvaret for at sikre en effektiv, professionel servicering og et højt kvalitetsniveau i den administrative betjening af det politiske system og samtidig understøtte de formelle rammer for byrådets arbejde.
Du skal ligeledes varetage en central rolle i betjening af kommunaldirektøren. Sekretariatschefen har derfor en central rolle i forbindelse med forberedelse af politiske- og administrative møder, i betjeningen af direktionen såvel som implementering af indgåede aftaler og politikker. Du kommer til at referere direkte til kommunaldirektøren.

Som sekretariatschef kommer du til at varetage en central rolle i organisationen, og det forventes, at du er en drivkraft i forhold til strategiske opgaver i kommunens øverste administrative lag. I tæt samarbejde med kommunaldirektøren og de øvrige direktører, får du en central rolle i den strategiske udvikling af den samlede kommunale organisation. Der venter den nye sekretariatschef et tæt og levende samspil med direktionen, hvor du både skal støtte direktionen og være en selvstændig trækkraft.

Som sekretariatschef får du det overordnede personaleansvar for Politik, Jura og Kommunikation og det overordnede økonomiske ansvar for den politiske organisations økonomi. Du skal stå i spidsen for en gruppe medarbejdere, der hver især og sammen varetager den daglige betjening af Byrådet, Økonomiudvalget, borgmesteren og kommunaldirektøren. Det stiller krav om gode koordinations- og samarbejdsevner, en struktureret arbejdsform og en stor fleksibilitet.

Kompetencer
Du er god til at skabe relationer til både interne- og eksterne samarbejdspartnere og har en åben, dialogbaseret og professionel ledelsesstil. Du formår at indgå i dynamiske samspil med byråd, borgmester, direktion, chefer, eksterne samarbejdspartnere og medarbejdere. Du har stærke samarbejdsevner og kan skabe tillidsfulde relationer på kort tid inden for eget ledelsesområde og på tværs i organisationen. Med afsæt i en relevant videregående uddannelse som f.eks. cand.jur. eller lignende har du solid ledelseserfaring på strategisk niveau fra en politisk ledet organisation. Du er både en stærk strategisk og administrativ leder.

Du er rollemodel med en høj personlig integritet og troværdighed, der er kendt for et professionelt og synligt personligt lederskab. Du har en inspirerende, uhøjtidelig og anerkendende tilgang, hvor der er respekt for og tillid til andre. Du er kommunikativ stærk - både skriftligt og mundtligt. Du besidder en naturlig personlig autoritet og arbejder naturligt på både strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Vi tilbyder

  • plads til selvstændighed og gode udviklingsmuligheder
  • en afdeling med et godt samarbejdsklima og mulighed for kompetent sparring
  • respekt omkring din faglighed og rum til at udveksle synspunkter.


Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som overenskomstansættelse i henhold til KL’s aftale om aflønning af chefer efter forhandling ud fra individuelle kvalifikationer.

Yderligere oplysninger
Ønskes yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse ske til kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt på tlf. 22 24 33 42 eller HR- og Personaleudviklingschef Maria sofia Schou på tlf. 23 99 32 09.

Alle henvendelser vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Randers Kommune i hænde senest søndag den 25. november 2018.

Første runde samtaler forventes afholdt den 11. december 2018 og anden runde den 17. december.

Der vil imellem samtalerunderne blive anvendt en personprofiltest med testtilbagemelding den 13. december.

Forventet tiltrædelse pr. 1. februar 2019.

Der er tilknyttet en stillings- og personprofil til stillingen, som du kan læse her.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere