Område SYD, Tirsdalen 1 sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til nattevagt.

Stillingen er på 28 timer i gennemsnit om ugen og der arbejdes hver 2. weekend. Der kan evt. blive tale om en kombi stilling med aftenvagter.

Din faglige profil:

  • I stillingen lægger vi vægt på, at du som minimum kan opfylde kompetence profilen på basisniveau
  • Det er en selvfølge, at du kan udføre grundlæggende sygepleje og kan arbejde ud fra de 12 sygepleje faglige problemområder.
  • Resten kan læres.


Din personlige profil:

  • At du har gode organisatoriske evner i forhold til daglig planlægning og kan gå forrest hvis det kræves.
  • At du besidder evnen til overblik og selvtilrettelæggelse af arbejdet og kan strukturer dine opgaver
  • At du er en person med pædagogiske evner, og gennem dialog og samarbejde kan formidle viden og samarbejde
  • At du besidder evnen til god og ordentlig kommunikation og vil samarbejdet i et hus med mange forskelligheder.


Tirsdalen er et plejecenter med 54 boliger, fordelt med plejeboliger, ældreboliger med mulighed for kald og demensboliger. Vi søger en assistent/ sygeplejerske, der vil være med til skabe fokus på patientsikkerhed og høj kvalitet i plejen for vores borgere. Dette er i samarbejde med de øvrige medarbejdere. Vi arbejder ud fra kørelister og har stort fokus på faglig dokumentation.

Løn- og ansættelses vilkår i henhold til gældende overenskomst.

Kompetence profil på Social og sundhedsassistent og sygeplejerske kan rekvireres på tlf.: 8915 2701 eller på tlf. 8915 2790.


Henvendelse kan ske til centerleder: Susanne Tvede eller Centersygeplejerske Pia Leth

susanne.tvede@randers.dk 8915 2701 pia.leth@randers.dk 8915 2790

Ansøgningen med relevante bilag skal sendes elektronisk.

Ansættelses samtaler forventes afholdt den 26. november 2018.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.