Område SYD – To social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker til aftenvagt, Tirsdalen

Stillingerne er på 28 timer i gennemsnit om ugen og der arbejdes hver 2. weekend. Der arbejdes efter 5/2 model og stillingerne kan evt. blive en kombi stilling med nattevagt.

Tirsdalen er et plejecenter med 54 boliger, fordelt med plejeboliger, ældreboliger med mulighed for kald og skærmede boliger. Vi søger en assistent/ sygeplejerske, der vil være med til skabe fokus på patientsikkerhed og høj kvalitet i plejen for vores borgere. Dette er i samarbejde med de øvrige medarbejdere. Vi arbejder ud fra kørelister og har stort fokus på faglig dokumentation.

Din faglige profil:
  • I stillingen lægger vi vægt på, at du som minimum kan opfylde kompetence profilen på basisniveau
  • Det er en selvfølge, at du kan udføre grundlæggende sygepleje og kan arbejde ud fra de 12 sygepleje faglige problemområder.
  • Resten kan læres.

Din personlige profil:
  • At du har gode organisatoriske evner i forhold til daglig planlægning og kan gå forrest hvis det kræves.
  • At du besidder evnen til overblik og selvtilrettelæggelse af arbejdet og kan strukturer dine opgaver
  • At du er en person med pædagogiske evner, og gennem dialog og samarbejde kan formidle viden og samarbejde
  • At du besidder evnen til god og ordentlig kommunikation og vil samarbejdet i et hus med mange forskelligheder.

Løn- og ansættelses vilkår i henhold til gældende overenskomst.

Kompetence profil på social- og sundhedsassistent og sygeplejerske kan rekvireres på tlf. 89 15 27 01 eller på tlf. 89 15 27 90.

Løn- og ansættelses vilkår i henhold til gældende overenskomst.

Henvendelse
kan ske til centerleder: Susanne Tvede, susanne.tvede@randers.dk / 89 15 27 01 eller centersygeplejerske Pia Leth, pia.leth@randers.dk / 89 15 27 90.

Ansøgningen med relevante bilag skal sendes elektronisk.

Ansættelses samtaler forventes afholdt den 26. november 2018.

Frist
18. november 2018

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.