Område VEST - vikar på Tryghedshotellet

Vil du være Tryghedshotellets nye vikar

Ældreområdet i Randers kommune søger personale til vikarvagter på vores tryghedshotel, der kan både være tale om dag-aften og nattevagter.


Har du lyst til at supplere dit nuværende arbejde eller studie med nogle spændende vagter, eller har du bare lyst til en vagt ind imellem når det passer ind i dine øvrige aktiviteter, så er du måske den afløser vi mangler på tryghedshotellet.


Tryghedshotellet har base på Kollektivhuset i Randers NV. Tryghedshotellet består af 18 akutpladser, hvor borgere kan komme som forebyggelse for en indlæggelse, eller hvis der er en uholdbar situation i eget hjem.


Tryghedshotellet er en rigtig spændende arbejdsplads, hvor der er mulighed for tæt tværfagligt samarbejde og stor selvstændighed i opgavevaretagelsen. Du vil som vikar, altid være på arbejde med kendt personale som kender afdelingen. Dine opgaver vil variere alt efter uddannelse. Der er både mulighed for planlagte vagter, især i weekend og ferieperioder, og vagter med kort varsel ved sygdom hos det faste personale.


Kvalifikationer vi søger:

  • Du må meget gerne være sygeplejestuderende eller være uddannet sygeplejerske eller uddannet indenfor sosu-området.
  • Du skal have lyst til at arbejde i vagter aften, nat, weekend og ferieperioder, da det ofte er her vi har brug for vikarer.


Vi tilbyder:

  • Højt fagligt niveau med tæt samarbejde mellem faggrupper.
  • Stor selvstændighed i arbejdet
  • Et spændende job, hvor ikke to vagter er ens.
  • Muligheden for at blive oplært til jobbet og blive tilbudt vagter når vi mangler, nogle gange med kort, andre gange med længere planlægning. Du bestemmer selv, hvilke vagter du ønsker at tage.


Løn og arbejdsvilkår
Ansættelsesforhold og aflønning i henhold til gældende overenskomst


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til sygeplejeleder Anne Kirstine Holdgaard på mail: anne.kirstine.holdgaard@randers.dk


Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende, så skynd dig at sende en ansøgning.


Ansættelsesforhold
Vikaransættelse på tryghedshotellet som timelønnet med vagter efter ønske.


Tiltrædelse
Hurtigst muligt


Ansøgningsfrist
30. november 2018


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.