Tale-hørekonsulent eller logopæd til Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Randers Kommune

Til vores spændende arbejdsplads på Center for PPR Randers søger vi pr 1. okt. en ny kollega til en fast stilling på 37 t/uge

Du vil blive en del af et dynamisk og udviklingsorienteret center, hvor dine opgaver blandt andet vil omfatte:
 • Praksisnær undervisning, rådgivning og vejledning af barnets netværk, f.eks. forældre og fagprofessionelle,
 • Udarbejdelse af handleplaner, målsætning og analyse for den talepædagogiske intervention
 • Udredning og undervisning af børn/unge indenfor målgruppen
 • Udvikling af praksisnære indsatser med det formål at sikre, at barnet får den bedst mulige indsats
 • At indgå i tværfaglige fora
 • Arbejde i interne gruppetilbud til børn med specifikke tale/sprogvanskeligheder

Vi søger en person, der
 • Er fagligt velforankret, udviklingsorienteret og engageret og holder sig opdateret omkring den logopædiske udvikling
 • Kan omsætte sin faglighed til praksisnær sparring, rådgivning og undervisning
 • Kan arbejde selvstændigt, systematisk og tværfagligt
 • Er engageret, iderig og interesseret i at være med i den fortsatte udvikling af et bredt spektrum af talepædagogiske tilbud

Vi tilbyder dig
 • Et spændende og afvekslende job med høj grad af indflydelse på opgaveløsningen
 • Et fagligt stærkt og anerkendende miljø, hvor faglig udvikling vægtes højt
 • Et forum hvor videreudvikling og nytænkning er fremherskende
 • Mulighed for at deltage i relevante faglige netværk
 • En arbejdsplads, hvor positiv indstilling, humor og tillid er bærende elementer

Om arbejdspladsen
Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers er en forebyggende enhed med følgende overordnede formål:
 • At understøtte dagtilbud og skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer
 • At støtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling
Center for PPR er organiseret under Familie i Randers kommune. PPR har følgende fagpersoner ansat: Psykologer, fremskudte socialrådgivere, tale-hørekonsulenter, fysioterapeuter, læsekonsulent og administrativt personale. I alt ca. 60 medarbejdere.

Tale-hørekonsulenternes arbejde har den tidlige indsats som primært fokus. For at denne får de bedste kår for barnet, er det vigtigt, at professionelle og forældrene arbejder tæt sammen om en koordineret indsats. Tale-hørekonsulenterne bidrager forebyggende ind i sager, så professionelle og forældre får redskaber og handlemuligheder til at støtte barnet så tidligt i barnets liv som muligt.

Vi arbejder både direkte i dagtilbud og på skoler og i mere specialiseret individuel bistand, gruppeundervisning og behandling, som foregår på Center for PPR. Vi underviser f.eks. fagprofessionelle i Teacher Talk- forløb fra The Hanen Program, som en del af vores gruppetilbud.

Ansøgningsfrist: tirsdag den 21. august 2018.
Samtaler forventes afholdt den 27. august kl. 8.30 - 12.00.

Yderligere information:
Se mere på www.ppr.randers.dk.
Ansættelsesstedet, se kort

Løn - og ansættelsesforhold ifølge gældende overenskomst med Danmarks Lærerforening og Ny Løn.
Vil du vide mere om jobbet, kan du rette henvendelse til afdelingsleder for tale/hørekonsulenter og fysioterapeuter Gry Dalsgaard tlf. 2926 5235

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi har fokus på muligheder og løsninger. I Børn og Skole har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt. I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.