Område VEST - Sygeplejerske/social- og sundhedsassistent 30 timer ugentlig – fortrinsvis i aftenvagt, Borupvænget

– med arbejde hver 2. weekend pr. 1. juli 2018 eller efter aftale

Vi søger en medarbejder som:
 • Vil give beboerne og pårørende en god service
 • Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket
 • Kan og vil tage ansvar
 • Kan magte en meget uforudsigelig hverdag
 • Kan finde usædvanlige løsninger i usædvanlige situationer
 • Vægter det tværfaglige samarbejde højt
 • Kan møde mennesker med demens med rette pædagogisk tilgang
 • Vil arbejde bevidst med aktivitet og træning i forhold til hverdagsliv
 • Vil tage initiativ til faglige diskussioner i personalegruppen
 • Vil bidrage til den daglige planlægning
 • Har et stabilt fremmøde.

Vi tilbyder:
 • Indflydelse og medansvar i opgaveløsningen
 • Ansvarsområder
 • Fagligt velfunderede kolleger
 • God introduktion.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning med relevante bilag modtages senest 31. maj 2018.

Samtaler og ansættelse vil ske løbende.

Yderligere oplysninger
kan indhentes hos Centerleder Helle Kirkegaard tlf. 89 15 24 08.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.