Børnehaveklasseleder til Fårup Skole og Børneby

Du brænder for at arbejde med skolens yngste elever.

Vi søger en dygtig børnehaveklasseleder til en 80% stilling. Der er tale om en fast stilling.

Vil du være med til at gøre en forskel for eleverne på Fårup Skole & Børneby?

Vi søger en børnehaveklasseleder med høj faglighed, der med tydelig klasseledelse og høj relationskompetence formår at engagere eleverne – og formår at have blik for elevernes trivsel fagligt og socialt. Vi lægger vægt på, at du har en anerkendende tilgang og positiv kommunikation med elever, forældre, kolleger og ledelse. Vi har et veludviklet tværfagligt samarbejde, hvor udviklingsfokus er at udvikle endnu stærkere professionelle læringsfælleskaber på alle niveauer.

Om Jobbet
Varetage undervisningen i børnehaveklassen. Du skal selvstændig kunne planlægge og gennemføre undervisningsforløb og samarbejde med dansk- og matematik faglæreren, som klassen skal have det næstkommende år i 1. klasse. Dansk- og matematiklæreren har enkelte lektioner i børnehaveklassen. Du og faglærerne har derfor et naturligt teamsamarbejde.

Vi har derfor brug for en børnehaveklasseleder, der i teamsamarbejdet formår at:
 • planlægge og gennemføre inspirerende undervisningsforløb, der skaber progression i elevens læring
 • arbejde relationelt med eleverne og påtager sig tydeligt lederskab i undervisningsrummet
 • skabe en varieret og meningsfuld skoledag for alle, der rummer bevægelse, differentieret undervisning i de faglige områder
 • skabe og vedligeholde en god dialog med forældrene, så skole-hjemsamarbejdet styrkes gennem involvering og information

Krav til dig
Forventninger til dine faglige kompetencer:
 • uddannet pædagog
 • stærk i relationskompetence og faglig kompetent
 • stiller tydelige og gerne høje krav til dig selv og dine kolleger

Om os
Fårup Skole & Børneby er beliggende i den nord-vestlige del af Randers Kommune – tæt på offentlig transport og E45. Vi har en fantastisk placering i et naturskønt område i en mindre by med flere lokale erhverv. Vi er en børneby med skole, SFO og børnehave. Børnehaven har 36 børn, SFO har 47 indmeldte børn, og skolen har 216 elever. Skolen er en 0.-9. klasses skole, som også modtager elever fra nabo-landsbyen til overbygningen. Vi er 35 ansatte heraf 19 lærere, 7 pædagoger og 2 medhjælpere. Fårup Skole & Børneby har gode fysiske rammer inde og ude. Der er rummelige klasselokaler, grupperum samt up-to-date faglokaler. Vi prioriterer digitale læremidler især på mellemtrin og i overbygningen. Det understøtter vi ved, at eleverne har en skolecomputer og ved abonnering på adskillige digitale portaler m.v. samt interaktive tavler i undervisningslokalerne.

Vi har fokus på den fortsatte udvikling af børnebyen, åben skole, overgange og samarbejder i skoledelen med bl.a. Fårup Beton, Tradium, lokale idrætsforeninger, Randers Ungdomsskole samt Naturvidenskabernes Hus.

Fårup Skole og Børneby lægger vægt på disse værdier:
 • læring
 • engagement
 • respekt
 • alle bidrager

Værdierne er alle lige vigtige – det er med vilje at den sidste nævnte værdi er ”alle bidrager”, fordi det tydeliggør hvor vigtigt det er, at vi alle bidrager til vores fællesskab.

Som organisation hjælper vi hinanden i professionelle læringsfællesskaber med at højne børn og unges udvikling, faglige progression og trivsel. Derfor lægger vi også vægt på tydelig kommunikation og forventninger til hinanden og til vores brugere.

Som børneby vil vi være et attraktivt tilvalg, som med tydelige mål for det pædagogiske og faglige arbejde evner at give børn mulighed for at opnå et fagligt niveau og udvikle sociale kompetencer, som giver de bedste muligheder for at få et godt liv.

Vi tilbyder:
 • en spændende arbejdsplads med særligt gode fysiske rammer inde som ude
 • et godt ledelsesteam med plads til en medspiller med faglig mening og holdning samt fokus på sparring, udvikling og sikker drift
 • engagerede og fleksible medarbejdere – gælder både pædagoger og lærere
 • teamsamarbejde, professionelle læringsfællesskaber
 • aktiv fællesbestyrelse og god forældreopbakning
 • netværk på tværs af skolerne
 • som ledelse samarbejder vi med kommunens øvrige skolers og børnebyers ledelser i forskellige fora

Løn og ansættelsesvilkår:
 • løn efter gældende overenskomst
 • fastlagt arbejdstid med fleksibilitet
 • fast fælles mødedag skoledel er onsdag kl. 14:00-16:00

Vil du vide mere
For yderligere information om stillingen kontakt skoleleder Michael E. Sørensen på tlf. 89 15 40 82 eller viceskoleleder Marianne Larsen på tlf. 89 15 40 83.

Du er - efter aftale - velkommen til at besøge os mandag og tirsdag i uge 22. Læs evt. hjemmesiden og på kommunens hjemmeside www.randers.dk.
Søg stillingen
Ansøgningen sendes via Randers Kommunes elektroniske rekrutteringssystem senest onsdag den 30. maj 2018 kl. 23:59.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 1. juni 2018.

Vi indhenter straffe- og børneattest ved ansættelse.

Randers Kommune har 19 folkeskoler, 3 specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber med i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde mellem forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige Sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – for både udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.

Randers Kommune har i alt ca. 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets vision 2021. Det betyder, at vi har fokus på muligheder og løsninger. I Børn og Skole har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt. I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.