Medarbejder til UngeBasen.

UngeBasen søger medarbejder (MST terapeut med vejlederambitioner) til MST- team i Randers.

Siden 1. november 2017 har der, gennem et samarbejde mellem MST Århus og Randers Kommune, været oprettet et MST-team i Randers. Temaet er organisatorisk placeret i Ungebasen. En af vore terapeuter går på barsel d. 1.9.2018 og derfra søges således en barselsvikar. Efter vikariatets udløb er det planen, at stillingen overgår til en MST vejleder stilling. Der er tale om en fuldtidsstilling med fastansættelse. Ansøgere, der er interesserede i først at lære MST terapeut funktionen og dernæst MST vejleder funktionen, vil blive foretrukket.

MST (Multisystemisk terapi) er en evidensbaseret metode og et sammensat behandlingstilbud for børn/unge i alderen ca. 11-17 år og deres familier. Der er tale om unge med komplekse problemstillinger i form af eks. kriminalitet, forbrug/misbrug af euforiserende stoffer og/eller psykiatriske diagnoser.

Der arbejdes intensivt i og med familien i 3-5 mdr., hvor der tages udgangspunkt i forældrenes/de primære omsorgspersoners/netværkets ressourcer og inkluderer såvel hjem, skole som fritid.

Terapeutens arbejde foregår, som udgangspunkt, i familiens hjem og på tidspunkter, der passer familien. Dette stiller store krav om fleksibilitet i opgaveudførslen og dermed i arbejdstiden.

Som MST-terapeut indgår du i et team bestående af samlet 3 MST-terapeuter og en vejleder.

Den enkelte terapeut er tilknyttet 4 familier ad gangen.

Indsatsen udføres i manualbaseret MST-model. MST-terapeuten modtager ugentlig vejledning, både individuelt og i team. Den enkelte terapeut vil få MST-grundtræning og efterfølgende MST uddannelse.

Terapeuten selvtilrettelægger sin arbejdstid under hensyntagen til opgavernes beskaffenhed.

Der er teambaseret telefonisk døgntilgængelighed for familierne – i praksis betyder det ca. 1 uges telefon vagt pr. medarbejder pr. måned.

Terapeuten stiller selv bil til rådighed.

Der søges en MST terapeut/vejleder med bl.a. følgende kvalifikationer:

 • uddannet pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lærer
 • har en terapeutisk efteruddannelse, gerne erfaring med kognitiv adfærdsterapi
 • har kendskab til supervision og faglig vejledning
 • har kendskab til MST
 • er i stand til at se på egen praksis, er reflekterende over denne og har analytiske evner
 • kan være tovholder i forhold til indsatsen omkring den unge/familien
 • har et udstrakt kendskab til målgruppen
 • formår at være fleksibel og holde fokus i en, til tider, omskiftelig hverdag
 • formår at arbejde tværfagligt, og har gode kontaktevner
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, herunder aftenarbejde og døgndækning
 • formår skriftlighed og har gode kommunikative evner
 • er meget struktureret og systematisk
 • er interesseret i at lære sig en manualbaseret metode
 • har gode engelskkundskaber

Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. juni 2018 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 18. juni 2018.

Løn- og ansættelsesvilkår:

I henhold til gældende overenskomst efter reglerne om Ny løn. Der udarbejdes arbejdstidsaftale med de respektive fagforeninger.

Yderligere information:
I forhold til MST som metode kan information indhentes hos MST Vejleder Annette Petersen på tlf. nr. 51576106. I forhold til information om organisering kontaktes afdelingsleder Trine Cramer på tlf. 2444 5070 samt Centerleder Lene Gorm Jørgensen på telefonnr. 2753 5119.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi har fokus på muligheder og løsninger. I Børn og Skole har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt. I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.