Medarbejdere til UngeBasen

Medarbejdere til mentorfunktion og/eller familierettet funktion mv. til UngeBasen

Pr. 1. august 2018, eller snarest derefter, søges medarbejdere til UngeBasen. Der er tale om en fast stilling og en stilling som barselsvikar. Begge stillinger er på fuld tid.

UngeBasen tilbyder mentorordning for unge, familierettede indsatser, gruppeforløb, klubtilbud, anbringelse i egen lejlighed, og har desuden opsøgende/konsulterende gadeplansmedarbejdere.

UngeBasens primære målgruppe er unge i alderen 12-18 år (23 v. efterværn), der eks. har sociale, psykiske, følelsesmæssige, emotionelle vanskeligheder.

Det betyder, at der kan være tale om unge, som eks. er:
 • diagnosticerede indenfor autisme-spektret, angstproblematikker, psykisk sårbare, ADHD
 • er udfordrede i forhold til spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd
 • er kriminelle/kriminalitetstruede
 • er forbrugende/misbrugende af alkohol og/el euforiserende stoffer
 • har samspilsproblemer i forhold til forældre
 • er marginaliserede i forhold til uddannelses- og arbejdsmarked.

Der søges medarbejdere som:
 • er socialfagligt uddannede pædagoger, socialrådgivere eller psykologer
 • har en terapeutisk efteruddannelse inden for det systemiske, narrative, løsningsfokuserede
 • er i stand til at se på egen praksis og være reflekterende over denne
 • kan være tovholder i forhold til indsatsen omkring den unge/familien
 • formår en anerkendende tilgang til både den unge og familien, men som samtidig er i stand til målrettethed og dermed en stærk socialfaglig tilgang
 • har et udstrakt kendskab til målgruppen
 • har erfaring i arbejdet med grupper
 • formår at være fleksibel og er omstillingsparat
 • kan holde fokus i en, til tider, omskiftelig hverdag
 • formår at arbejde tværfagligt
 • er indstillet på skiftende arbejdstider - herunder aftenarbejde
 • formår skriftliglighed
 • er indforstået med at effektmåle.

Ansøgningsfrist: onsdag den 6. juni 2018 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 20. juni 2018.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst efter reglerne om Ny løn.

Yderligere information:
Kan fås hos afdelingsledere Trine Cramer, tlf. nr. 24 44 50 70 og Else Marie Revsbeck, tlf. nr. 51 21 11 05 samt Centerleder Lene Gorm Jørgensen på tlf. nr. 27 53 51 19.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi har fokus på muligheder og løsninger. I Børn og Skole har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt. I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.