Pædagog til Dronningborg Aktivitetscenter

pr. 15. august

Pædagog søges 30 timer ugentligt til Bo og Aktivitetstilbuddene Randers Syd - Dronningborg Aktivitetscenter.

Målgruppen på Dronningborg Aktivitetscenter består af 68 borgere i alderen 20-65 år. Alle med fysisk-psykisk nedsat funktionsevne. På Dronningborg Aktivitetscenter er der to grupper – Trekløveret og Kirsebærhaven.
Du vil, indtil videre, blive tilknyttet Trekløveret med borgere på forskellige udviklingsniveauer.

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i hver borgers udviklingsmål/VUM mål, hvorfor også aktiviteterne kan være forskelligt tilrettelagt fra borger til borger.

På Dronningborg Aktivitetscenter prioriterer vi nære relationer, aktiviteter og fællesskab. Vi fokuserer på den enkelte borgers mulighed for at skabe en aktiv hverdag med forskellige aktiviteter, og hvor brugerindflydelse er central i vores samarbejde med borgeren. Vi understøtter et meningsfuldt og indholdsrigt aktivitetsliv for den enkelte og arbejder samtidigt ud fra en neuropædagogisk tilgang. Borgernes trivsel og udvikling sættes i højsæde sammen med oplevelser/aktiviteter i og udenfor huset.

I grupperne tilbydes kreative/musiske og fysiske aktiviteter. Det kan være aktiviteter som at spille hockey, boccia og gymnastik i vores gymnastik sal. Strikke, sy, lave perler, tegne/male, synge, tage på gå- og cykelture, køre med Aktivitetscentrets busser ud i det blå, Der er også muligheder for at øve og bruge IT kundskaber. Nogle borgere er også tilmeldt bowlinghold, hvor vi tager i bowlinghallen. Som fast aktivitet bager vi hver uge med udgangspunkt i sunde råvarer. Som en del af tilbuddet har flere borgere også faste praktiske tjanser, i løbet af dagen.

Vi arbejder med sansestimulering såvel i grupperne som i vores velfungerende snoezelrum.

Hvad forventes af dig
Da borgergruppen holder meget af at synge og spille på instrumenter, søger vi en medarbejder der har lyst og evne til at understøtte de musik og sang aktiviteter vi har på DAC. En sprudlende og musik kompetent medarbejder, som sammen med kollegaer i huset, vil facilitere samspil, band, evt. kor og andre musikalske aktiviteter på borgernes individuelle niveau. Evt. krydret med teater. Det er en fordel hvis du har erfaring med undervisning i musik og evt. sang og kan spille klaver, guitar eller et andet instrument.

At du
  • kan motivere målgruppen, gå forrest og sætte aktiviteter i gang
  • er udviklingsorienteret
  • har kendskab til målgruppen og kan arbejde selvstændigt
  • er i stand til at håndtere udfordrende adfærd og kan navigere fagligt i udfordrende situationer
  • vil bidrage til samarbejde på tværs af grupperne i huset og samarbejde med kollegaer omkring fælles aktiviteter. Herunder også musik aktivitet.
  • ser pleje som en pædagogisk opgave.
  • er i stand til at sætte tydelige pædagogiske rammer og retning for de borgere der har behov herfor.
  • har overblik og kan bevare det – også i udfordrende perioder
  • har gode kompetencer indenfor IT og muligvis kendskab til Bosted
  • har kørekort og vil køre med borgerne i bussen

Og ikke mindst at du har let til smil, et godt humør og vil bidrage til vores gode arbejdsmiljø, vi har her på DAC.

Vi står midt i en genhusning i forbindelse med gennemgribende renovering af det aktivitetscenter, og borgere og medarbejdere er derfor midlertidigt rykket ud af vante rammer frem til januar 2019. Derfor har vi brug for en kollega der kan navigere i kaos for en stund og understøtte de midlertidige forhold der arbejdes under.

Din arbejdstid vil, som udgangspunkt ligge inden for tidsrummet 8.00-15.30 på hverdage

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principperne i Ny Løn efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Ansøgningsfrist
1. juni 2018. Der forventes afholdt samtaler i uge 24 eller 25.

Yderligere oplysninger kan ses på vores hjemmeside.

Eller ved henvendelse til afdelingsleder Gitte Truelsen på mob. 23 23 07 12.
 

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.