Socialfaglig personale til Holbergkollegiet

Centralt i Randers

Randers Kommune har lige opstartet et helt nyt bofællesskab for 8 unge med autisme. Tilbuddet er for unge over 18 år, som har brug for særlig støtte i en periode af deres ungdomsliv, før de kan klare sig i en boform med mindre støtte. De unge er under uddannelse, i beskæftigelse eller i et afklaringsforløb.

Der skal arbejdes systematisk med oplæring og støtte i forhold til, at tilegne sig de nødvendige færdigheder for at kunne klare sig selvstændigt i voksenlivet.

Botræningen sigter især efter, at lære den unge praktiske færdigheder i forbindelse med tøjvask, rengøring, indkøb, madlavning, personlig hygiejne, styring af økonomi og lignende. Alt sammen elementer, der er nødvendige for på sigt, at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt.

Et vigtig del af botræningen handler om aktiv deltagelse i samfundet. Derfor skal den unge støttes i aktivt deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Dette gøres i samarbejde med disse samarbejdspartnere og ved at lære den unge kompenserende strategier, for at en så selvstændig livsførelse som muligt kan opnås.

Kollegiet består af 8 mindre 1-2 værelses lejligheder. Disse er opdelt i 2 levegrupper med hvert deres fælleskøkken. Derudover er der et fællesrum. Lejlighederne er på 17 - 30 m2 alle med egent bad, tekøkkenog udgang til det fri.


Vi søger en person med relevant uddannelse og erfaring fra arbejde med målgruppen. Det forventes, at du

 • er fagligt velfunderet og kan indgå i et tværfagligt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere.
 • har et godt overblik og kan skabe overblik for andre.
 • kan være motiverende uden at være manipulerende.
 • kan skabe strukturerede og forudsigelige rammer.
 • kan arbejde selvstændigt, systematisk, teoretisk og praktisk.
 • har en vis menneskelig og faglig modenhed.
 • er omsorgsfuld, ansvarsbevidst, udadvendt og imødekommende overfor såvel borgere, pårørende som kolleger.
 • i dialog og i samarbejde kan skabe rammer, som giver borgerne de bedste udviklingsmuligheder og den størst mulige livskvalitet.


Du får 6 nye kollegaer, der vil støtte og udfordre dig i det daglige arbejde med henblik på høj faglig kvalitet i opgaveløsningen. Og

 • en unik mulighed for at præge en helt ny organisationen
 • mulighed for at arbejde i dybden med borgernes pædagogiske udfordringer
 • kvalificeret, løbende sparring fra kollegaer
 • supervision med ekstern supervisor
 • mulighed for faglig udvikling/erfaring inden for specialområdet.


Arbejdstiden er mellem kl. 6.30 og kl. 23.00 primært eftermiddag og aften samt hver anden weekend. Stillingen er på 31 timer pr. uge.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august  2018. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgning samt uddannelsespapirer og øvrige relevante bilag skal være Randers Kommune i hænde senest 10. Juni 2018. Stillingen skal søges elektronisk via Randers Kommunes hjemmeside.

Evt. spørgsmål kan rettes til leder for Specialindsats for voksne med autisme Poul Bloch på mail: poul.erik.bloch@randers.dk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. juni fra 8.00 – 16.00.

 


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.