Koordinerende sagsbehandler til Udviklingshuset

Vil du hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at komme i arbejde?

Vi søger en koordinerende sagsbehandler til at indgå i vores team, som arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentlig med forventet tiltrædelse den 1. juni eller snarest derefter.

Lidt om os:
I Udviklingshuset arbejder vi med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Målet med indsatsen er, at borgerne bliver en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet i det omfang de kan. Vi har fokus på at skabe gode, fleksible løsninger, hvor den enkelte borger tager ansvar for egen udvikling. Vi mener, at vi skal møde borgeren med positive og tydelige forventninger og krav, da det er at møde borgeren med respekt. Vores arbejde baserer sig i høj grad på samtaler med borgerne, og vi vægter det gode samarbejde mellem borger og sagsbehandler.

Arbejdsopgaver:
Din arbejdsopgave bliver at ”lede” den enkelte sag gennem de indsatser, der skal bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Arbejdet indebærer både en myndighedsrolle og en rolle, hvor du gennem samtaler skal motivere borgeren til at tage ansvar for egen udvikling. Du vil skulle arbejde med progression og udvikling i dialogen med borger, hvor din tro på at borger lykkedes er særdeles vigtig. Vi lægger vægt på en udviklingsorienteret tilgang til borgeren og på en høj grad af præcision i de skriftlige produkter, du skal udarbejde.

Vi lægger vægt på at du

  • Er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant uddannelse og/eller erfaring.
  • Arbejder ud fra en tro på, at alle mennesker kan udvikle sig og har bedst af at bidrage på arbejdsmarkedet med det, de kan.
  • Har gode samtalekompetencer og formidler dit myndighedsansvar præcist. Derudover skal du kunne støtte og motivere udsatte borgere til udvikling.
  • Vægter høj faglighed og vil indgå aktivt i dit tværfaglige team.
  • Er struktureret og handlekraftig og kan agere i en hektisk og travl hverdag.


Vi tilbyder:
En spændende stilling i et team som har en høj grad af både faglig - og formel kompetence. Vi tilbyder et engageret arbejdsmiljø med selvstændigt arbejdsområde i et tæt samarbejde med gode teams og kolleger, der fungerer godt både fagligt og socialt.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst med enten HK eller DS.

Yderligere oplysninger
Ved spørgsmål kan du kontakte souschef Ane Lykke Predstrup 89 15 76 86.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag eller tirsdag i uge 22.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.