Leder af Randers Sundhedscenter

Leder af Randers Sundhedscenter

I Randers Sundhedscenter på Thors Bakke er borgeren i centrum. Vores kerneopgave er at sikre forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for alle borgere i Randers. De sundhedsfaglige aktører i Randers Sundhedscenter består af en unik blanding af regionale, kommunale og private sundhedsaktører i et stærkt fagligt miljø med et fælles fokus på tværfaglighed og samarbejde.

Vi søger nu en passioneret, synlig, udviklingsorienteret og samarbejdende leder, som kan videreføre og udvikle husets stærke profil og kultur – med sundhed for alle som omdrejningspunkt.

Din opgaveportefølje er mangfoldig

  • du er ansvarlig for at sikre sammenhængskraft, fælles kultur og retning omkring Randers Sundhedscenter. Du skal desuden bidrage til at sikre samarbejdet omkring sundhedsopgaver i relation til kommunens øvrige forvaltninger og vores eksterne samarbejdspartnere
  • du skal have øje for og kunne udvikle indsatser, som styrker sundhedstilbuddene til Randers Kommunes borgere samt facilitere forsknings- og udviklingsprojekter, som understøtter sundhedsfremme og forebyggelse 

  • du er leder og inspirator for sundhedsteamet på Randers Sundhedscenter og for de fire mellemledere på projekterne: Godt I Gang, Tjek Dit Helbred, Sundhedshøjskolen og Syns- og høresamarbejde Midt.
  • du er ansvarlig for den administrative drift af Randers Sundhedscenter; dvs. drift af fællesområder, daglig ledelse af rengøring, pedel og administration samt ansvarlig for udlejning til private aktører.

Vi søger en leder, som har en solid sundhedsfaglig ballast og ledelseserfaring. Du er vant til at arbejde med økonomi og projektledelse, og du har et godt kendskab til arbejdet i en offentlig politisk styret organisation. Du er innovativ og kan sætte retning. Du ser muligheder frem for begrænsninger. Du er rummelig, lyttende og har en udpræget evne til at samarbejde og finde løsninger.
Vi tilbyder et job i udviklingsorienteret, decentral og samarbejdende organisation i en kultur præget af åbenhed, nærvær og lyst til at bruge hinandens fagligheder.

Randers Sundhedscenter er organisatorisk placeret i sundhedsafdelingen i Sundheds-, Omsorgs- og Kulturforvaltningen. Du refererer til sundhedschefen og vil som leder af sundhedscentret blive en del af et velfungerende lederteam på tværs af sundhedspleje, sundhedsteam, tandpleje og rehabiliteringsenhed.

Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter bestemmelser for Ny Løn.

Ansøgningsfrist
Den 28. maj 2018.

Vi forventer at holde første samtalerunde den 4. juni 2018. Du kan forvente at der vil blive anvendt test til 2.samtale runde. Ansøgning, CV og kopi af relevant dokumentation såsom uddannelsesbevis og autorisation sendes via det elektroniske ansøgningssystem.

Yderlig information
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte sundhedschef Christina Breddam tlf. 40 23 37 98.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og omsorgsområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle steder tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.