Område vest: Udekørende assistenter med mulighed for funktion som praktikvejleder søges

Område vest: Udekørende assistenter med mulighed for funktion som praktikvejleder søges

Udegruppen på Kollektivhuset søger assistenter. Hvis du brænder for elever og uddannelse af disse vil der være mulighed for at blive praktikvejleder.
Der vil da være vejlederuddannelse i efteråret.
Hvis du ønsker funktionen som praktikvejleder, bedes dette oplyses i ansøgningen.

Vejlederens opgave:
 • Planlægger modtagelse og introduktion af elever
 • Planlægger og justerer praktikforløb for den enkelte elev
 • Planlægger før-, under- og eftervejledning dagligt
 • Planlægger og strukturerer samtaler i praktikforløbet
  • Ugentlig vejledning
  • Læringsforum og fordybelsestid
  • Planlægger og støtter elevens læring i netværk og grupper
 • Planlægger undervisning af elever
 • Tilrettelægger vejledningsmuligheder og udvælger egnede læringssituationer i samarbejde med kolleger
 • Koordinerer og tilrettelægger samarbejdet med
  • Kolleger
  • Leder
  • Uddannelseskoordinator
  • Uddannelsesansvarlig
 • Planlægger og sikrer vejledning ved eget fravær

Din profil:
 • er stabil, struktureret og har et godt overblik
 • besidder gode kommunikative og pædagogiske evner
 • trives med ansvar og selvstændigt arbejde

Dine opgaver i vores team vil primært være:
 • Administrere og dispensere medicin, give injektioner, sårpleje, anlægge komprilanbind, kateter- og stomipleje, psykisk støtte, give sondeernæring og helhedspleje hos borgere med komplekse problemstillinger.
 • Dokumentation i KMD Nexus
 • Forebyggende- og rehabiliterende indsatser
 • Tæt samarbejde med Sosu-hjælpergruppen og sygeplejegruppen.

Vi tilbyder dig
 • Fast stilling i Kollektivhuset Udedistrikt i områderne Hornbæk, Kollektivhuset og Stevnstrup med mulighed for at få funktion som vejleder.
 • Blandede vagter i dag- og aftenvagt, du har medindflydelse på din vagtplan.
 • Weekendarbejde gennemsnitlig hver 3. weekend.
 • Timetal efter eget ønske.
 • Et afvekslende job i et lærende miljø.
 • Gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt.
 • Kollegaer som arbejder tæt og tværfagligt.
 • En arbejdsplads med humor og hygge men altid med borgeren i fokus.
Det er et krav at du har kørekort.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vi skal havde din ansøgning og bilag elektronisk onsdag d. 28. maj kl. 23.59.

Samtaler afholdes løbende.

Yderligere information kontakt distrikt leder Nadia Fjelde på telefon 89 15 88 09 eller på mail nadia.fjelde@randers.dk

Glæder os til at høre fra dig.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.