OMRÅDE VEST – social- og sundhedshjælpere til udedistriktet Langå

OMRÅDE VEST – social- og sundhedshjælpere til udedistriktet Langå

Udedistriktet Langå søger uddannede social- og sundhedshjælpere til faste stillinger med vagt hver 3. weekend. Stillingen vil være primært i dagtimerne med få aftenvagter.

Stillingerne er til besættelse pr. 01.06.2018 eller så hurtigt som muligt.

Forventninger til dig:
 • Kan møde borgeren dér hvor han/hun er i livet og med borgeren i fokus
 • Tør gå forrest og bidrage til en helhedsorienteret pleje
 • Kan dokumentere i KMD Nexus eller er klar til at lære det.
 • Arbejder naturligt med rehabilitering
 • Kender dine egne kompetenceområder og har lyst til både at lære nyt
 • Kan bevare overblikket i travle perioder
 • Er stabil og har en positiv arbejdsmoral
 • Tør tage ansvar og bidrager aktivt til et godt tværfagligt samarbejde
 • Har en positiv tilgang til arbejdet og livet i særdeleshed
 • Kan rumme mennesker med forskellige behov.

Vi tilbyder:
 • Fagligt velfunderet hjælper- og assistentgruppe
 • God introduktion
 • Gode kolleger, hvor vi alle spiller hinanden gode.
 • Godt arbejdsmiljø i en travl hverdag
 • En brugergruppe med forskellige behov og derfor stor mulighed for at lære nyt
 • Stort fokus på faglighed og tværfagligt samarbejde.

Langås udeområde er et by og Land- område og vi hjælper borgerne med ydelser både efter service- og sundhedsloven.

Vi arbejder ud fra kerneopgaven
'gennem faglighed og respekt, at støtte borgerne i en meningsfuld hverdag'

For yderligere information kontakt distriktsleder Jim Balle Felsby på 89 15 23 11 eller på mail jim.balle.felby@randers.dk eller TR Carsten Meldgaard på 24603861.

Stillingen aflønnes efter regler om Ny Løn og i henhold til gældende overenskomst.
Vi skal have din ansøgning med relevante bilag elektronisk og der vil løbende blive indkaldt og afholdt samtaler til stillingerne.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.