OMRÅDE VEST – social- og sundhedsassistenter til udedistriktet Langå

MRÅDE VEST – social- og sundhedsassistenter til udedistriktet Langå

Udedistriktet Langå søger uddannede social- og sundhedsassistenter til faste stillinger med vagt hver 3. weekend primært aften. Stillingen vil være en blanding af dag og aftenvagter.

Stillingerne er til besættelse pr. 1. juni 2018 eller så hurtigt som muligt.

Forventninger til dig:
 • Kan møde borgeren dér hvor han/hun er i livet og med borgeren i fokus
 • Tør gå forrest og bidrage til en helhedsorienteret pleje
 • Kan dokumentere i KMD Nexus eller er klar til at lære det.
 • Arbejder naturligt med rehabilitering
 • Kender dine egne kompetenceområder og har lyst til både at lære nyt
 • Kan bevare overblikket i travle perioder
 • Er stabil og har en positiv arbejdsmoral
 • Tør tage ansvar og bidrager aktivt til et godt tværfagligt samarbejde
 • Har en positiv tilgang til arbejdet og livet i særdeleshed
 • Kan rumme mennesker med forskellige behov.

Vi tilbyder:
 • Fagligt velfunderet hjælper- og assistentgruppe
 • God introduktion
 • Gode kolleger, hvor vi alle spiller hinanden gode.
 • Godt arbejdsmiljø i en travl hverdag
 • En brugergruppe med forskellige behov og derfor stor mulighed for at lære nyt
 • Stort fokus på faglighed og tværfagligt samarbejde

Langås udeområde er et by og Land- område og vi hjælper borgerne med ydelser både efter service- og sundhedsloven.

Vi arbejder ud fra kerneopgaven
'gennem faglighed og respekt, at støtte borgerne i en meningsfuld hverdag'

For yderligere information kontakt distriktsleder Jim Balle Felsby på 89 15 23 11 eller på mail jim.balle.felby@randers.dk eller TR Carsten Meldgaard på 24603861.

Stillingen aflønnes efter regler om Ny Løn og i henhold til gældende overenskomst.

Vi skal have din ansøgning med relevante bilag elektronisk og der vil løbende blive indkaldt og afholdt samtaler til stillingerne.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.