Område VEST - Fysioterapeut til neuro-teamet

Fysioterapeut til Randers Kommune - Område Vest

Vi har brug for en fysioterapeut med mindst 2 års erfaring og gerne efteruddannelse indenfo neurologiske lidelser.

Du vil blive tilknyttet vores neuro-team, som varetager genoptræning på avanceret niveau af borgere med neurologiske lidelser efter udskrivelse fra hospital. Arbejdet med denne målgruppe vil udgøre knap halvdelen af din arbejdstid.
I resten af arbejdstiden vil dine arbejdsopgaver vil primært bestå af genoptræning og vedligeholdende træning af ældre medborgere, der bor på et af plejecentrene eller i eget hjem. Derfor er det en stor fordel med erfaring indenfor Geriatri / aldersrelaterede lidelser.
Arbejdet vil desuden bestå af genoptræning af borgere, der udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan, basalt niveau. Generel erfaring fra forskellige, fysioterapeutiske specialer vil derfor være en fordel.

Du vil få samarbejdsrelationer med både borgere, pårørende, terapeuter, aktivitets- og plejepersonale, og det vil forventes, at du kan fungere som den igangsættende og samlende person. Derfor søger vi en person, som:

  • kan skabe og arbejde med netværk og relationer
  • er faglig kompetent, har en evidensbaseret tilgang og er nysgerrig på at opsøge og implementere ny viden
  • kan indgå i samarbejde og dialog med andre faggrupper om fælles mål og kan tage teten som nøgleperson i komplekse problemstillinger
  • er god til at strukturere og organisere, og har blik for optimering af ressourcerne
  • kan bevare overblikket i intense situationer med mange bolde i luften og alligevel træffe gode beslutninger
  • har blik for helheden, både for den enkelte borger og for enheden/organisationen
  • arbejder selvstændigt, men søger og giver faglig sparring

Du bliver en del af vores terapeutteam på 14 ergo-og fysioterapeuter, fordelt på centrene Kildevang, Borupvænget og Kollektivhuset. Overenskomstmæssigt vil du vil være selvtilrettelæggende.
Vi er et team med fagligt kompetente og engagerede kolleger. Samarbejde og faglig sparring med de andre terapeuter indgår som en naturlig del af hverdagen.

Da der jævnligt er hjemmebesøg kræver stillingen, at du har kørekort. Hvis du selv har mulighed for at stille en bil til rådighed, ydes der kørselsgodtgørelse. Der er også mulighed for at låne en cykel eller en plejebil. En del hjemmebesøg kan foregå vha. cykel.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan indhentes hos Trænings- og aktivitetsleder Marie Louise Nyborg, telefon 30 34 19 13 eller fysioterapeut Lise Skjærris Lund, telefon 89 15 88 30.

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 18. juni 2018, for at du kan komme i betragtning.

Samtaler forventes afholdt den 27. juni 2018.

Løn efter gældende overenskomst.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.