HR- og personaleudviklingschef

Nyoprettet spændende stilling

Kan du give det nødvendige med-, mod- og indspil på alle niveauer i organisationen, så medarbejderne - vores vigtigste ressource - kommer bedst muligt i spil i forhold til opgaveløsningen?
Har du modet til at gå forrest som en strategisk samarbejdspartner både internt og eksternt? Og er du stærk i relationer, en dygtig menneskekender og formår du at ’åbne døre’, der hvor du kommer rundt? Så synes vi du skulle læse mere om en spændende stilling, som måske kunne blive din.

Dine overordnede opgaver
Som led i en tilpasning af organisationen har byrådet ønsket at sætte et øget og stærkere strategisk fokus på rekruttering og personaleudvikling i hele organisationen samt HR´s synlighed både internt og eksternt. Der er derfor tale om en nyoprettet stilling.

Som HR- og personaleudviklingschef vil du få det faglige, personalemæssige og økonomiske ansvar for Personale & HR – en stabsfunktion, der er delt i to med hver sin afdelingsleder. Samlet er der ca. 30 medarbejdere.

HR er et vigtigt strategisk indsatsområde, og du vil få en tæt kontakt til den samlede direktion og kommunaldirektøren. Herudover bliver nogle af dine vigtigste samarbejdspartnere bl.a. MED, de faglige organisationer og eksterne uddannelsesinstitutioner.

Direktionen har igangsat udarbejdelsen af en tværgående kompetenceudviklings- og rekrutteringsstrategi, der skal sikre, at Randers Kommune fortsat kan tiltrække, udvikle og fastholde de kompetencer, som er nødvendige for at levere den bedst mulige service til borgerne. Det arbejde er HR allerede langt med, og det forventes, at du hurtigt kobler dig på processen og er med til at færdiggøre det endelige forslag til strategi – og sikrer den efterfølgende implementering.

Din profil
Vi søger en chef, der ledelsesmæssigt har solid erfaring med HR-området - meget gerne med dokumenterede erfaringer og resultater i en større politisk styret organisation. Med det afsæt skal du sikre, at Personale & HR kan være inspirator og dynamo i forhold til ledelse, lederskab, medarbejder- og organisationsudvikling samt sørge for tilpas ’forstyrrelse’ og udfordring i forhold til anvendte metoder, tilgange og holdninger i organisationen.

For at være den rette kandidat til jobbet er det derudover vigtigt, at du:
 

  • Er visionær, iderig, resultatorienteret og har gennemslagskraft.
  • Kan arbejde med HR-området på strategisk niveau, men også har interesse i selv at være ’spillende træner’ og indgå i den konkrete opgaveløsning.
  • Kan fastholde kursen og samtidig tilpasse og udvikle løsninger i praksis, så der er en sammenhæng mellem det vi gør, og det vi siger.
  • Har politisk tæft, er analytisk og hurtig til at sætte dig ind i komplekse problemstillinger.
  • Er en dygtig kommunikator, som både kan stå på ’ølkassen’ og er godt skrivende.
  • Er uformel, humoristisk og evner at reflektere over egen ledelsesstil.

Yderligere information
Læs meget mere om stillingen i job- og personprofilen. For yderligere spørgsmål må du endelig ikke tøve med at ringe til direktør for Økonomi, Personale og IT Lars Sønderby på tlf. 5157 5089.

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Randers Kommune via vores hjemmeside senest den 24. maj 2018. Du kan se alle ledige stillinger på www.job.randers.d


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene sorterer under kommunaldirektøren og består af Stab for Politik, Kommunikation og Digital Service, Erhverv & Udvikling, Personale & HR og Økonomi. Vi er i alt cirka 300 medarbejdere og arbejder med alt fra personalejura, udvikling af erhvervsliv og borgerservice til økonomi og IT.