Vikar til hørekonsulentstilling ved Hørecenter Midt

Barselsvikar til hørekonsulentstilling

Vi – Hørecenter Midt – søger en barselsvikar for en af vores hørekonsulenter. Der er i udgangspunktet tale om et vikariat på 37 timer om ugen i perioden fra den 1. april til den 30. november 2018. Vi har dog mulighed for at udvise en fleksibilitet omkring det ugentlige timeantal og starttidspunktet.

Vores team består af 5 hørekonsulenter, 2 hørevejledere og sekretærbistand. Tilsammen varetager vi alle områder inden for det voksne audiologiske område i Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers kommuner.

Vi er fast placeret på Randers Sundhedscenter sammen med Synssamarbejde Midt. Vi varetager centrale træffetider for borgere i vores egne lokaler samt decentrale træffetider i Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Vi samarbejder med den Audiologiske Lokalklinik i Randers, som hører under audiologisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Ud over træffetider, høreapparatjusteringer mm., varetager vi også de specialiserede opgaver inden for CI, tinnitus, Mb. Méniére, lydfølsomhed og arbejdsmarkedssager for de fire kommuner.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte
  • passe træffetider, centrale som decentrale
  • justering af høreapparater
  • afprøvning mm. af høretekniske hjælpemidler
  • lejlighedsvise hjemmebesøg
  • Vores forventninger til dig.

Du har en relevant hørefaglig uddannelse / erfaring inden for de nævnte områder. Der er mulighed for en vis oplæring.

Du trives ved at indgå i tætte samarbejder med dine kolleger. Du har evnerne og lysten til at arbejde selvstændigt, struktureret og konsultativt. Du er fleksibel i den samlede opgaveløsning. Du vil gerne bidrage til et spændende, dynamisk og kollegialt arbejdsmiljø.

Alle uanset køn, etnisk baggrund mm. opfordres til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesforhold
i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jan Væring på telefon 51 82 16 20, eller hørekonsulent Anni Krogh på telefon 51 54 67 57.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest fredag den 2. marts 2018 kl. 12:00.

Stillingen søges elektronisk via Randers Kommunes hjemmeside eller på jobnet.dk.

Samtaler forventes afholdt i løbet af uge 10.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.