OMRÅDE VEST - Er du assistent og fungerer du godt om natten, så mangler Kildevang i Langå en social og sundhedsassistent til et barselsvikariat

Nattevagtsstillingen er på 28 timer. Vagterne er fordelt med 5 -2 vagter

På Kildevang er der 58 boliger. Boligerne er delt op i 7 bo-enheder, heraf et demensafsnit med 8 boliger og et korttidsafsnit med 6 pladser.

Du vil blive en del af et team på 4 nattevagter. Derudover består personalegruppen af 52 social - og sundhedsassistenter og social - og sundhedshjælpere og 2 centersygeplejersker.

Forventningerne til dine kvalifikationer er at du:
  • Kan løse de plejeopgaver, der er på hele Kildevang om natten, sammen med en kollega.
  • Kan vurdere beboernes behov og inddrage relevante fagpersoner, også eksterne, når der er behov for det.
  • Kan anvende palliation ud fra vejledning.
  • Kan prioritere arbejdsopgaverne om natten, og bidrage til rolige omgivelser for beboerne.
  • Vil være med til løbende at nytænke arbejdsopgaverne om natten

Vi kan tilbyde en gruppe engagerede og positive kolleger, der har fokus på hinandens trivsel.

Vi har et tværfagligt læringsmiljø, hvor vi vægter sparring højt både i det tværfaglige samarbejde, og i de teammøder vi har. Vi tilbyder en god introduktion, og der vil være mulighed for dagvagter som en del af kompetenceudviklingen.

Yderligere informationer om stedet eller stillingen som social og sundhedsassistent fås ved at kontakte Centerleder Helle Kærgaard på 89 15 23 12 eller Ass. Centerleder Jim Balle Felsby på 89 15 23 11.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og efter reglerne om ny løn.

Ansøgningsfrist 9.marts 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.