Økonomikonsulent til Børn og Skole

Økonomikonsulent til Børn og Skole

Børn og Skole Sekretariatet søger en ny medarbejder til en spændende stilling som økonomikonsulent i sekretariatets økonomiteam. Vi har brug for en kollega, der er dygtig til økonomistyring, controlleropgaver, økonomiske analyser, og derudover kan styrke teamet i brugen af Business Intelligence (BI) og digitalisering af arbejdsgange.

Du vil både selvstændigt og i samarbejde med dine kolleger skulle betjene de politiske udvalg, ledelsen samt vores ledere og administrative medarbejdere på skoler, dagtilbud, familieinstitutioner og andre afdelinger i mange forskellige økonomiske sammenhænge.

Dine arbejdsopgaver vil variere meget. De vil omfatte både driftsbetonede og tilbagevendende budget- og budgetopfølgningsopgaver og kræve, at du kan udarbejde analyser og relevant ledelsesinformation til forvaltningens ledelse og de politiske udvalg.

Dine konkrete opgaver vil afhænge af dine kompetencer og tidligere erhvervserfaringer, men du skal forvente en kombination af driftsopgaver og udviklingsopgaver.
 

De vigtigste opgaver for vores nye medarbejder

  • Budgetlægning, budgetopfølgninger og anden økonomistyring - herunder rådgivning og dialog med de budgetansvarlige ledere
  • Udarbejdelse af ledelsesinformation bl.a. ved brug af data fra vores BI-system
  • Udarbejdelse af økonomiske analyser - herunder formidling af analysernes indhold til ledere, chefgruppen og udvalgene
  • Løsning af konkrete økonomiopgaver for direktøren, chefer, decentrale ledere m.fl.
  • Vedligehold af kontoplan og økonomisystemer

Faglige kompetencer
Du skal have en akademisk økonomiuddannelse eller en kontoruddannelse med erfaring i offentlig økonomistyring. Det vigtigste for os er, at du har en økonomisk faglig ballast.

Du har interesse og flair for tal og økonomiske sammenhænge, og har interesse for at arbejde med databaseret ledelsesinformation og at indgå i arbejdet med digitalisering af arbejdsgange.

Du har gode formuleringsevner, såvel skriftligt som mundtligt, og kan sætte dig ud over dit eget fagsprog.

Du er udadvendt og har nemt ved at indgå i et konstruktivt samarbejde med ledere og kollegaer på tværs af hele organisationen.

Du er indstillet på at indgå i et team, hvor samarbejde og humor spiller en stor rolle.

Vi arbejder i Prisme, NemØkonomi, Business Intelligence (BI) og diverse andre fagsystemer. Vi forventer ikke, at du kender disse værktøjer, men at du relativt hurtigt kan sætte dig ind i nye fagsystemer.
 

Hvem er vi?
Børn og Skole Sekretariatet består af ca. 30 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Økonomiteamet består af 6 medarbejdere, hvor du vil blive den 7. i teamet. Vi arbejder hver for sig og sammen for at skabe helheder i en stor forvaltning. Vi bidrager til at gøre de politiske udvalg, direktøren, cheferne og de decentrale ledere så gode som muligt.

Vi kan tilbyde et udfordrende og selvstændigt job med dygtige og engagerede kolleger i et sekretariat, der er stor nok til, at vi på nogle områder kan gå forrest, men samtidig så lille, at der ikke er langt mellem ledelsen og medarbejdere. Her har du mulighed for at arbejde med - og sætte dit præg på - et spændende område i rivende udvikling.

I det daglige koordineres de faglige opgaver af en teamkoordinator, men din personalemæssige reference er til sekretariatschefen.

Vores fysiske arbejdsplads er på Rådhuset på Laksetorvet midt i Randers.
 

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. maj 2018.
 

Ansøgningsfrist
11. marts 2018
 

Samtaler
Der afholdes 1. runde samtaler onsdag den 14. marts 2018, og 2. runde samtaler onsdag den 21. marts. Ved 2. runde vil der blive taget udgangspunkt i en case.
 

Yderligere information
Spørgsmål til stillingen kan fås hos teamkoordinator Birgit Juul Jensen, tlf. 27 52 07 40, birgit.juul.jensen@randers.dk eller økonomikonsulent Aase Bøgedal Troelsgaard, tlf. 89 15 13 76


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere. Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje. 97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!