Ny skoleleder til Korshøjskolen

Skoleleder til Korshøjskolen

Korshøjskolen søger en ny skoleleder, da vores nuværende skoleleder går på pension pr. 1. maj 2018.

Vi søger en leder, der kan løfte opgaven efter vores dygtige skoleleder og udfylde ledelsesrummet med visionær, retningsgivende og rammesættende ledelse.

Foruden dig består skolens ledelsesteam af SFO-leder og viceskoleleder. Det er et team, som arbejder tæt sammen om opgaverne i hverdagen.

Korshøjskolen er en udviklingsorienteret skole med stærkt afsæt i et godt samarbejde og høj grad af personaleinddragelse.

Som skolens strategiske leder vil du sammen med det øvrige ledelsesteam i den nærmeste tid have fokus på skolens fortsatte pædagogiske udvikling.

Vi er fx rigtig godt i gang med arbejdet med at udvikle Professionelle Læringsfælleskaber, hvor vi har særligt fokus på teamudvikling og reflekterende samtaler om elevernes læring. Vi arbejder på at løfte den professionelle kapital for organisationen via et udviklingsfokus med høj grad af medarbejderinddragelse og med teamsamarbejdet som det vigtige omdrejningspunkt.
 

Vi ønsker os

 • En leder med pædagogiske ambitioner samt evner og interesse for strategisk ledelse
 • En rummelig leder, der er god til kommunikation og dialog
 • En leder der er teamplayer og som kan lede medarbejdere og ledere
 • En udviklingsorienteret leder der kan understøtte igangværende processer
 • En leder, der er god til personaleledelse, kan indgå i teamarbejdet og arbejde anerkendende
   


Vi kan tilbyde

 • En skole, hvor dialog, tillid og åbenhed er vigtige grundelementer i vores samarbejdsklima
 • En fælles engageret tilgang til arbejdet med at øge vores professionelle kapital
 • Et udviklingsorienteret og engageret personale
 • Et positivt samarbejde med såvel forældrekredsen som bestyrelsen og øvrige aktører
 • Frem for alt dejlige og lærevillige børn!

   

I Randers Kommune er der i 2017 udarbejdet et fælles ledelsesgrundlag: ”Grundlag for god skoleledelse”, som tager udgangspunkt i at styrke og udvikle et fælles skolevæsen.
 

Som skoleleder i Randers Kommune forventes det derfor bl.a. at

 • Du indgår konstruktivt og forpligtigende i professionelle ledelsesfælleskaber, hvor dialoger, både refleksive og af mere praksisorienteret karakter, skal understøtte udviklingen af både det fælles skolevæsen og egen skole.
 • Du sammen med andre skoleledere og skolechef skaber sammenhæng mellem lokale og fælles behov og udarbejder og gennemfører strategiske aftalemål.
 • Du leder vidensinformeret og med udgangspunkt i viden og data

Korshøjskolen er en skole med pt. 420 elever, fordelt på 0 - 9 kl. Vi har 2 spor pr. årgang og vi arbejder afdelingsopdelt. Vi har 3 specialklasser med 28 elever på 7.- 10. klassetrin med moderate generelle indlæringsvanskeligheder. I skolens SFO er der ca. 100 børn.

Der er ansat 33 lærere, 10 pædagoger, 2 ansatte i kantinen og én administrativ medarbejder.
 

Skolen er bygget i 1965 og løbende renoveret. Den er beliggende i Harridslev nord for Randers Fjord, få kilometer uden for Randers by. Skolen er distriktsskole for børn i Harridslev og de omkringliggende byer.
 

Ansættelsen
sker efter lederoverenskomsten for undervisningsområdet på kontraktvilkår. Lønfastsættelsen sker i henhold til lokalt indgået forhåndsaftale for skoleledere mellem Lederforum og Randers kommune.
 

Se mere på hjemmesiden http://korshoj.skoleporten.dk/sp.
 

Du er også velkommen til at ringe eller skrive til skolechef Henrik Johansen 51 16 28 47 henrik.johansen@randers.dk eller SFO-leder Hanne Breinhild på 89 15 47 11 eller 21 18 03 94 hanne.breinhild@randers.dk
 

Du er naturligvis også velkommen til at komme på besøg på skolen. Ring og aftal en tid med Hanne Breinhild.
 

Ansøgningen skal være Randers kommune, Børn og Skole i hænde senest den 5. marts.
 

Første samtalerunde afholdes den 12. marts.
 

Der indhentes referencer og foretages test for kandidater, der går videre til anden samtalerunde. Denne finder sted den 21. marts.
 

Tiltrædelse den 1. maj eller snarest muligt derefter.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi har fokus på muligheder og løsninger. I Børn og Skole har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt. I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.