Innovativ matematiklærer søges til Nørrevangsskolen

Innovativ matematiklærer søges til Nørrevangsskolen.

Nørrevangsskolen søger en lærer pr. 01-04-2018.

I bestræbelserne på, at øge alle elevers muligheder for, at blive så dygtige som muligt, har vi på Nørrevangsskolen, sat gang i forskellige tiltag, som vi tror på kan flytte vores elever endnu længere fagligt end det er tilfældet i dag.

Vi arbejder b.la. med øget muligheder for holddeling, Turbohold, klassekonferencer, lærings-samtaler, forløb for ikke uddannelsesparate elever og meget mere.

Nørrevangsskolen har fokus på de professionelle læringsfællesskaber, og vi arbejder på at øge vores viden ift. elevernes faglige og sociale niveau, så vi kan blive klogere på, hvad der skal til for at flytte den enkelte til næste niveau. Du vil blive en del af skolens PLC, og indgå i de arbejdsgrupper, som arbejder med udviklingen af PLC og PLF (Professionelle læringsfællesskaber) på Nørrevangsskolen.

En af dine første opgaver, bliver at tilrettelægge undervisningen og vejledningen af elever på 9.årgang frem mod afgangsprøverne. På Nørrevangsskolen bliver eleverne på 9.årgang bedt om at komme på skolen i eksamensperioden, hvor vi stiller os til rådighed for eleverne, så de hele vejen gennem eksamensperioden har både obligatoriske opgaver og mulighed for frivillig vejledning ift. prøverne. Du vil få en central rolle i dette arbejde.

Vi søger en lærer, der brænder for inklusionsarbejdet i skolen, og er optaget af at finde løsninger, som tilgodeser inkluderende læringsmiljøer. Derfor er det vigtigt for os, at du kan:

  • Skabe tydelig struktur og gode relationer.
  • Er motiveret for at arbejde med børn med særlige behov.
  • Er initiativrig og en udpræget igangsætter.
  • Har en anerkendende tilgang til elever, forældre og kollegaer.
  • Tro på at et styrket samarbejde mellem alle skolens parter er med til, at skabe en bedre skoledag.

Har du mod på, sammen med alle vi andre, at implementere folkeskolereformen med fokus på udvikling af den læringsmålstyrede undervisning og skabelsen af en mere motiverende og varieret skoledag.

 

Vi forventer, at du er uddannet lærer, gerne med linjefag i matematik, og at du udover dette har taget eller er i gang med at tage en vejleder uddannelse, enten, matematikvejleder, akt-vejleder, læringsvejleder eller lign.

Udover dette vil vi gerne øge vores kompetencer ift. den pædagogiske it og biblioteksdelen på PLC

I forbindelse med fagfordelingen til kommende skoleår, kan der bliver tale obligatorisk undervisning, fx et matematikhold eller andet.

Nørrevangsskolen er en skole, der ligger i nordbyen af Randers. Skolen er en skole med et stort socialt engagement, dygtige medarbejdere og dejlige elever.

Randers Kommunes 10. klasses center og Team Danmark eliteidrætsskole er placeret på Nørrevangsskolen.
Du kan finde oplysninger om skolen på www.noerrevangsskolen.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte skoleleder Martin Hyldgaard på tlf. 89 15 43 79/29 72 52 25 eller Viceskoleleder Knud Bendixen på 89 15 43 78 for yderligere informationer.

Vi skal have din ansøgning senest søndag den 25. februar 2018 kl. 23.59.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 27. februar 2018

Alle - uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Stillingerne er omfattet af reglerne for 3 måneders prøvetid.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.