Afdelingsleder for de fremskudte socialrådgivere

Vi søger en afdelingsleder med en solid faglig profil, der kan varetage ledelse for 10 fremskudte socialrådgivere i et stort og foranderligt center

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er organiseret under Børn og Familie i Randers Kommune, og vi har følgende fagpersoner ansat: fremskudte socialrådgivere, psykologer, tale-hørekonsulenter/logopæder, fysioterapeuter, læsekonsulenter og administrativt personale, i alt 55 medarbejdere.

De fremskudte socialrådgivere samarbejder med familier og dagtilbud/skole om at sikre den bedst mulige udvikling, læring og trivsel for børn og unge. Alle dagtilbud og skoler i Randers Kommune har en fremskudt socialrådgiver tilknyttet, der kan inddrages i forbindelse med bekymring for børns trivsel. Den fremskudte socialrådgiver kan give råd/vejledning til forældre og personale, og hvis der er behov kan der iværksættes forebyggende indsatser iht. SEL § 11.3. De fremskudte socialrådgivere er også udførende på forebyggende indsatser og leverer gruppeforløb mv. Derudover er de fremskudte socialrådgivere brobyggere til myndighedscentret.

Vi er optaget af konstant at udvikle og forbedre vores indsatser i tråd med nyeste viden på området.


Jobbet som afdelingsleder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job blandt gode kolleger, på en arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær. Du får mulighed for at lede en dygtig, erfaren og motiveret gruppe af medarbejdere, sætte dit eget præg på funktionen og indflydelse på udviklingen i afdelingen. Samtidig bliver du en del af ledergruppen på 4 afdelingsledere og 1 centerleder. Der er mulighed for lederuddannelse.

Dine arbejdsopgaver vil overordnet bestå af:
Du skal sikre, at der i faggruppen fastholdes og udvikles et højt fagligt niveau, samtidig med der løbende udvikles og optimeres i forhold til samarbejdet med PPRs øvrige faggrupper, eksterne samarbejdspartnere og familier.

 

Herunder opgaver som:

 • Varetage daglig ledelse af faggruppen.
 • Yde sparring af faglig karakter.
 • Planlægge og gennemføre faggruppemøder, herunder at understøtte det faglige fællesskab og den faglige udvikling.
 • Repræsentere faggruppen i udvalgte sammenhænge.
 • Være bindeled mellem faggrupperne og afdelingslederen for PPR.
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler.
 • Deltage i møder med ledelsesteamet i PPR.
 • Planlægge og organisere forbyggende indsatser iht. SEL § 11.


Om dig
Det er afgørende, at du har en relevant faglig baggrund som socialrådgiver og har erfaring fra arbejdet på børne- og familieområdet. Du interesserer dig for tidlig opsporing og forebyggelse. Du brænder for din faglighed og kan stå i spidsen for udvikling. Erfaring med ledelse er ikke en forudsætning, men det er afgørende, at du har interesse for ledelse.


Vi lægger vægt på, at du:

 • har stor viden og erfaring med det socialfaglige arbejde på forebyggelsesområdet
 • har gode samarbejdsevner og kan se den enkeltes kompetencer
 • har lyst til at lede en seriøs medarbejdergruppe, der arbejder selvstændigt
 • kan facilitere udvikling over tid
 • er lyttende og samtidig handlingsorienteret
 • kan kommunikere klart både mundtligt og skriftligt

Yderligere oplysninger
Løn og ansættelsesvilkår i henhold gældende overenskomst, og alle uanset alder, køn, etnisk baggrund mv. opfordres til at søge.
Ansøgningsfrist: 25. februar 2018. Samtalerne afholdes 6. marts 2018 og 2. runde 16. marts 2018.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Familiechef Ann Hermansen tlf. 51 56 27 80 eller TR Sylvia Mortensen tlf. 40 21 45 66
Læs mere om PPR Randers her.

Ansøgning med relevant dokumentation for uddannelser og tidligere beskæftigelse sendes via Randers Kommunes elektroniske rekrutteringssystem.


 

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi har fokus på muligheder og løsninger. I Børn og Skole har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt. I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.