2 ernæringsassistentelever til Madservice Kronjylland

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Friske ernæringsassistentelever til Madservice Kronjylland

Madservice Kronjylland i Randers Kommune søger pr. 1. marts 2018 2 friske elever.

Madservice Kronjylland er Randers Kommunes storkøkken, et af Danmarks mest moderne storkøkkener.
Madservice Kronjyllands kunder er pensionister, som er visiteret til madservice. Desuden leveres dele af middagsmåltiderne, til ca. 70 cafeer/boenheder på Randers kommunes plejehjem. På Madservice Kronjylland, lægger vi vægt på valgfrihed og god kvalitet, en stor grad af medbestemmelse, samt humor i dagligdagen.


Adgangskrav
Du skal, for at komme i betragtning til stillingerne, inden tiltrædelse have gennemført minimum 20 ugers grundforløb inden for området "Mad til mennesker" med områdefag for uddannelsen som ernæringsassistent, eller have dispensation herfor. Vedlæg venligst dokumentation.

Lidt om uddannelsen
Som uddannet ernæringsassistent, står du med det daglige ansvar for kvalitet og fødevaresikkerhed på mange menneskers vegne.

På uddannelsen lærer du om ernæring og kost. Du lærer at vurdere, hvad der skal til, for at præstere en ernæringsrigtig og indbydende mad.

Du lærer også om principperne bag de forskellige diættyper, og du lærer at sammensætte, tilrettelægge og tilberede diæter.

At arbejde med fremstilling af mad i et moderne produktionskøkken, kræver en særlig viden om køkkenteknik og produktionsformer. Igennem uddannelsesforløbet får du viden om kostlære, diætetik, metodik og råvareanvendelse samt levnedsmiddelhygiejne.

Som ernæringsassistentelev i Randers Kommune, vil du være i kontakt med andre ernæringsassistentelever. Der vil være samling til fælles inspiration og arbejde med uddannelsesbogen. Praktikstederne vil arbejde tæt sammen, da praktikken både finder sted på Madservice Kronjylland og i et af kommunens plejehjemskøkkener.

Uddannelsesforløbet
Uddannelsen varer 2½ år fordelt på 4 praktikperioder og 3 skoleperioder. Den sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve.

I de første 3 måneder er der en gensidig prøveperiode.


Vi forventer, at du
  • kan lide at lave mad og har et praktisk håndelag
  • vil være med til at udvikle spændende mad til de ældre
  • har et godt humør og helbred
  • har lyst til at samarbejde
  • er serviceminded
  • er stabil og kan lide at have fart på
  • er aktiv og spørgende
  • er loyal overfor din arbejdsplads.

Der gives løn under uddannelsen. Arbejdstøj og fodtøj betales af arbejdspladsen.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte
Leder på Madservice Kronjylland Marianne Sloth Sørensen på tlf. 40 13 21 37.

Udfyld ansøgningsskemaet som findes under ledige stillinger på Randers.dk. Send det elektronisk og vedhæft gerne billede.
Dokumentation for grundforløb er nødvendig.

Samtaler forventes afholdt i uge 5 2018.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.