Familiekonsulent til Specialindsats for børn - Lucernevej

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Stærk, ansvarlig og autentisk medarbejder søges

Specialindsats for børn – Lucernevej søger en ny familiekonsulent. Stillingen er på 37 timer ugentligt med ansættelse hurtigst muligt og et år frem.

Specialindsats børn - Lucernevej består af en Specialbørnehave, familieterapeuter og familiekonsulenter og er fysisk placeret på Lucernevej.

Familiekonsulentgruppen består pt. af 4 familiekonsulenter, som arbejder selvstændigt og handlekraftigt på baggrund af stor faglighed og er i gang med at udvikle på indsatserne for området.

Familiekonsulentgruppens overordnede målgruppe er familier med børn med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Arbejdet består i forskelligartede indsatser, herunder råd og vejledning i diagnoser og implementering af pædagogiske strategier, individuel eller parterapeutisk behandling, familieterapi, overvåget samvær og støttet samvær. Ligeledes forestår familiekonsulenterne gruppe- og undervisningsforløb samt søskendegruppe-forløb.


Vi søger en familiekonsulent, der

 • Har grunduddannelsen som pædagog med terapeutisk efteruddannelse.
 • Har kendskab til eller en Marte Meo uddannelse
 • Skal kunne arbejde procesorienteret, være selvstændig, struktureret og skal kunne tilrettelægge egen mødevirksomhed og administrative opgaver
 • Har følgende personlighed: stærk, ansvarlig, rolig, kan udvise autoritet, være autentisk og have selvindsigt.
 • Har viden og erfaring indenfor diagnoser og skal kunne undervise i anvendelsen af diverse støttesystemer.
 • Skal kunne konflikthåndtere og yde sorgbearbejdelse samt kunne modtage supervision og formå at tage imod og give sparring til og af kollegaer
 • Kan indgå i tæt samarbejde med myndighedsafdelingen samt andre tværfaglige samarbejdspartner
 • Skal kunne udvise respekt for forskellighed og livsformer
 • Er bredt fagligt velfunderet og kan udtrykke sig sikkert fagligt både skriftligt og mundtligt til statusmøder, konferencer, undervisning og vejledningsforløb.
 • Skal have flair for IT som dokumentations redskab og gerne kendskab til FKO og Sensum systemet.
 • Skal kunne opstille mål og delmål for indsatsen.
 • Er fleksibel i forhold til mødevirksomhed – forskudt arbejdstid, skal kunne arbejde mindst to eftermiddage/aftener om ugen. Kørekort og bil er en forudsætning.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.

Såfremt du skulle have nogle spørgsmål, er du hjertelig velkommen til at møde op til

Åbent hus arrangement den 3. januar kl. 12.00 på Lucernevej 61, 8920 Randers NV.

Ansøgning med uddannelsesbevis og øvrige relevante bilag sendes elektronisk til os, så vi har den senest 5. januar 2018.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 12. januar 2018.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere. Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje. 97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!