Bostøttemedarbejder søges pr. 1. marts 2018.

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Bostøtte social udsatte

Center for særlig social indsats søger en 37 timers bostøttemedarbejder med tiltrædelse d. 1. marts 2018

Center for særlig social indsats rummer bosteder for dobbelt-diagnosticerede, værested, Hjemløseindsatsen, Bostøtter og SKP, myndighed, Rusmiddelcenter, Kirkens Korshærs forsorgshjem og Ladegården.

Bostøtteteamet er sammensat af medarbejdere, der arbejder efter §99 SKP-ordning, §85 bostøtte inspireret af ICM metoden samt uvisiterede råd- og vejledningsforløb

Målgruppen for området er borgere, som er dobbeltbelastede/dobbeltdiagnosticerede med svære funktionsnedsættelse grundet misbrug, hjemløshed, sårbarhed og udsathed i en grad, som udfordrer hverdagslivet.

I øjeblikket er vi som center ved at implementere en ny støttemodel for bostøtte-området, som involverer nye tiltag som gruppeforløb, råd og vejledningsforløb samt fremskudt myndighed på f.eks. værestederne.

Som bostøttemedarbejder arbejder du efter serviceloven §85, og størstedelen af din borgerkontakt vil bestå af samtaler og aktiviteter borgeren og dig imellem.
Du skal være i stand til at rumme borgere med kaotisk livsførelse, hvor din vigtigste opgave er, at afværge eller mindske konsekvenserne som kan føre til funktionstab og kriser, men også evner målsætning ifht. funktionsudvikling. Der vægtes at understøtte borgerens ressourcer, og øge den enkelte borgers muligheder for at udfolde et meningsfuldt liv.
I udførelsen af opgaverne ydes der en pædagogisk indsats, praktisk støtte og vejledning i samarbejde med jobcentret, pårørende, myndighed, Rusmiddelcentret og andre samarbejdspartnere.

Man har som bostøtte kontakt til mellem 10-15 borgere, og arbejdstiden tilrettelægger du i samarbejde med din leder og efter borgernes støttebehov og mødeaktivitet, i tidsrummet kl. 07.00 – 21.00.
Aften og weekendarbejde kan forekomme, og man skal være indstillet på at være fleksibel i forhold til arbejdstid og opgaver.

     Vi søger en medarbejder med flg. profil:

 • Har en socialfaglig uddannelse og erfaring med målgruppen.
 • Kan beskrive pædagogiske mål og metoder samt arbejde målrettet med rehabilitering ifht. Voksenudredningsmetoden.
 • Er selvtilrettelæggende, handlekraftig, fleksibel og trives med alenearbejde.
 • Er fagligt velfunderet og indstillet på faglige udfordringer i komplekse borgerforløb.
 • Kan lide at være på en arbejdsplads med forandringer og uforudsigelighed hverdag.
 • Evner dokumentationsarbejde og har kendskab til Sensum/ Bosted.
 • Vil aktivt indgå i supervision og læring igennem faglig sparring.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads i udvikling, hvor du har mulighed for at sætte præg på fremtiden.
 • En arbejdsplads hvor faglighed og refleksion vægtes højt.
 • Faglig udvikling jvf. kompetenceplanen for organisationen.
 • En dynamisk og aktiv medarbejdergruppe, hvor man har et gensidigt ansvar for at støtte og udvikle hinanden i varetagelsen af arbejdet.
 • Kollegial faglig sparring og ekstern supervision.
 

Ønsker du yderligere oplysninger, kontakt afdelingsleder Gine Nørager tlf. 4035 6073 i tidsrummet kl. 07.30-08.30

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 31.12.17

Samtalerne finder sted d. 05.01.18 på Rusmiddelcenter Randers, Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C. i tidsrummet kl. 09.00-15.00.
En evt. 2. runde vil finde sted d. 10.01.18.

Ansættelsesudvalget vil bestå af ledelse, samarbejdspartner, borger og medarbejdere.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.