Koordinerende sagsbehandler til Ungdommens Uddannelseshus Randers

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Vil du møde unge, der gerne vil videre i livet?

Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR) er et samarbejde mellem Jobcenter Randers, UU (Ungdommens uddannelses vejledning Randers) og et antal interne som eksterne samarbejdspartnere. UUR arbejder med unge op til 30 år og er fysisk beliggende på erhvervsskolen Tradium.

Vi søger en kollega til at løfte opgaven som koordinerende sagsbehandler i det team, som arbejder med målgruppen af aktivitetsparate unge. Vi søger en robust kollega, der vil arbejde med komplicerede sagsforløb og myndighedsopgaverne efter beskæftigelsesloven, herunder at udarbejde en rehabiliteringsplan og varetage opgaverne under et ressourceforløb.

Du vil møde unge, som gerne vil videre i livet – og som har brug for støtte og en koordineret indsats. Som koordinerende sagsbehandler vil dine opgaver hos team aktivitetsparate blandt andet være at udarbejde uddannelsesplaner og som led heri give den unge et tilbud inden for den til enhver tid gældende tilbudsvifte og at afholde efterfølgende samtaler i et nødvendigt omfang for at sikre uddannelsesfokus og fremdrift i den unges plan. Denne opgave løser du i tæt og koordineret samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere og øvrige samarbejdspartnere omkring den unge.

Hos UUR har vi et spændende, fagligt forum med engagerede kolleger. Der er tilknyttet faglig konsulent, idet vi vægter den faglige sparring højt. Vi er en arbejdsplads, hvor der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og hvor arbejdsdagen er præget af humor og god stemning - selv når der er travlt, tager vi os af hinanden - og vi har plads til forskelligheder. Vi tager hensyn til individuelle behov for at få privatliv og arbejdsliv til at hænge sammen, f.eks. i form af fleksibel arbejdstid.


Vi forventer af dig, at du

 • har stor lyst og vilje til at indgå i mange samarbejdsrelationer
 • har erfaring med målgruppen af unge med faglige og sociale udfordringer
 • har erfaring med at arbejde inden for beskæftigelsesloven
 • har erfaring med at tilrettelægge og afvikle samtaleforløb – også med unge med komplekse problemstillinger
 • kan byde ind med gode løsninger
 • formår at arbejde systematisk, analytisk og målrettet med myndighedsopgaver
 • har meget god IT forståelse, da du skal arbejde med en del fagsystemer og portaler
 • skal kunne navigere i en omskiftelig hverdag og til tider i ”kaos”, samt håndtere mange bolde i luften på en professionel måde
 • er interesseret i at arbejde ud fra de rammer og vilkår, der gør sig gældende i en politisk styret organisation
 • har en uddannelse som socialformidler, administrationsbachelor med relevant speciale eller socialrådgiver
 • kan bidrage med et positivt sind og en positiv tilgang til kolleger og opgaver


Din personlighed, det at du ønsker at opnå resultater i et fællesskab og dine erfaringer som formidler/rådgiver spiller en stor rolle – samtidig med, at det er helt afgørende for os, at du kan møde den unge med de forventninger, som den seneste kontanthjælpsreform lægger op til.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer til besættelse snarest eller senest 1. februar 2018.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Pia Bendtzen på telefon 89 15 79 51 eller faglig konsulent Karen Beksgaard på telefon 89 15 77 69.

Stillingen søges elektronisk, ligesom der indbydes til ansættelsessamtaler elektronisk. Du bedes vedlægge CV med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamenspapir og evt. udtalelser.

Ansættelsessamtaler gennemføres torsdag den 21. december 2017, og der gives besked om udfaldet af samtalerne senest fredag den 22. december 2017.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.