Sektionsleder til Teknisk Service og Vagt, Ejendomsservice

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Randers Kommune har gennemført en større omlægning af ejendomsdriften og vi er nu på vej ind i tredje år, som en central driftsenhed for kommunens bygninger, og vi vil have dig med på holdet!

Vi er kommet i mål med mange ting, men som en ung organisation, møder vi stadig mange spændende udfordringer.
Du kan derfor være med til at sætte dit præg på den videre udvikling, ved at prioritere indsatser med afsæt i den tildelte økonomi.

Anspores du af spændende udfordringer og har du lyst og evner til at drive og udvikle en enhed ledelsesmæssigt såvel som fagligt, så har vi jobbet til dig.

Teknisk Service og Vagt er en sektion under Ejendomsservice, der er oprettet som en selvstændig enhed i Miljø og Teknik. Som sektionsleder kommer du til at referere til ejendomschefen og får et tæt samarbejde med de to øvrige sektionsledere i Ejendomsservice, servicelederne og medarbejderne i sektionen.

Sektionslederen i Teknisk Service og Vagt har det overordnede ansvar for følgende opgaver vedrørende de kommunale bygninger:

  • Dagligt indvendig vedligehold
  • Vedligehold af arealer omkring bygningerne
  • Vagt og Sikring
  • Daglig drift
  • Driftsoptimering i relation til ovenstående
  • Økonomiansvar for egen sektion

Som sektionsleder for Teknisk Service og Vagt vil du således få det personalemæssige ansvar for hele det tekniske servicepersonale; i alt cirka 110 udførende medarbejdere fordelt i 19 distrikter og 4 tværgående teams og 5 administrative medarbejdere. Det tekniske servicepersonale er fortrinsvist uddannet som håndværkere, ejendomsserviceteknikere, tekniske serviceledere og tekniske servicemedarbejdere, og de administrative medarbejdere er kontoruddannede. Den daglige ledelse af de tekniske serviceopgaver foretages af de decentralt placerede tekniske serviceledere i Ejendomsservice, som vil referere direkte til dig.

Du vil sammen med den øvrige ledelse af Ejendomsservice skulle stå i spidsen for en enhed, der skal levere sikker drift og god service for brugerne, samtidig med at en lang række udviklingstiltag skal sættes i søen og bringes sikkert i havn igen. Derfor er ledelse - ikke mindst personaleledelse - et nøgleord for vores nye sektionsleder. Vi forventer, at du har lyst og evner til udvikling, ledelse og styring af en sektion med både driftsopgaver og planlægningsopgaver. Ligeledes er det vigtigt, at du kan arbejde systematisk med økonomi- og projektstyring og samtidigt uddelegere et stort ansvar til dine medarbejdere, hvorfor kommunikation i både skrift og tale er et vigtigt redskab.

Evnen til at arbejde på tværs af fagligheder i organisationen er helt central. Du skal både evne dette selv og være i stand til at få dine medarbejdere til at gøre det samme. En anden vigtig kompetence er blikket for behovene hos brugerne af bygningerne. Både de brugere, der har deres arbejdsplads i kommunens bygninger som lærere, pædagoger, omsorgspersonale mm., og slutbrugerne, der har deres gang i bygningerne som elever, børnehavebørn og plejehjemsbeboere mm., og som vi i sidste ende alle sammen er sat i verden for at servicere.

Det vil være en fordel, at du har solid erfaring med projektledelse og ledelse af udførende medarbejdere, at du har kendskab til teknisk service, og at du tidligere har arbejdet i en kommunal forvaltning. Det allervigtigste er dog, at du har en naturlig lyst og evne til at lede og ”gå foran”. Du skal have en videregående uddannelse, og vi forestiller os, at du kunne være professionsbachelor, ex. bygningskonstruktør, diplomingeniør eller lignende.

Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Lønnen fastsættes efter forhandling med baggrund i gældende overenskomst mellem KL og din faglige organisation.

Oplysninger om Ejendomsservice og kommunen kan findes på www.randers.dk

Kommunens ledelsesgrundlag og forvaltningens værdigrundlag ”Fælles fundament” finder du her:
Fælles Fundament
Ledelsesgrundlag


Har du behov for yderligere oplysninger, kan du kontakte drifts- og ejendomschef Martin Toft på telefon 22 49 06 00 eller via e-mail: martin.toft@randers.dk.


Ansættelsessamtaler forventes afholdt 15. januar 2018 med evt. 2. samtalerunde 22. januar 2018.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Miljø- og teknikområdet i Randers Kommune dækker over en bred vifte af service og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. I alt er ca. 600 medarbejdere beskæftiget inden for området, som har et samlet årligt driftsbudget budget på over 300 mio. kr. Vi arbejder hver dag på at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre en korrekt og sikker sagsbehandling. Vi leder efter løsninger og skaber resultater. Vores medarbejderstab spænder vidt – fra ufaglærte til højt specialiserede akademikere. Udgangspunktet for os alle er et fælles fundament, der skaber en klar retning for arbejdet og binder organisationen sammen i et udviklende fællesskab.