Jobkonsulent/mentor til UUR, Jobcenter Randers

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Kan du brænde igennem og opnå forandring hos unge?

Vi søger netop en sådan medarbejder til Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR).

Hos UUR har vi et spændende, fagligt forum med engagerede kolleger. Der er tilknyttet faglig konsulent, idet vi vægter den faglige sparring højt. Vi er en arbejdsplads, hvor der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og hvor arbejdsdagen er præget af humor og god stemning - selv når der er travlt, tager vi os af hinanden - og vi har plads til forskelligheder. Vi vægter en god sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv.

Stillingen er en kombination af mentor og jobkonsulent. Du bliver således vores tilbud for et antal unge i alderen 18-30 år, som mangler tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked og har komplekse personlige, sociale og/eller helbredsmæssige udfordringer.

Dine opgaver som mentor og jobkonsulent bliver i samarbejde med dit team at tilrettelægge og afvikle individuelle mentorforløb, hvor virksomhedspraktik indgår som et væsentligt element. Du skal gennem afklarende og motiverende samtaler med den unge kunne finde det rette match mellem den unge og mulige praktiksteder, hvor du skal kunne agere i spændingsfeltet mellem anerkendelse og det at stille krav.

Målet med indsatsen er, at den unge bliver en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet for på sigt at kunne starte uddannelse eller arbejde. Vi har fokus på at skabe gode, fleksible løsninger, hvor den enkelte borger tager ansvar for egen udvikling.

I forløbet indgår altid at:

 • Afdække den unges motivation for forandring
 • Afdække den unges problemstillinger
 • Afholde støttende, rådgivende samtaler for at understøtte den personlige udvikling
 • Arbejde med den kognitive forståelse af diagnose, misbrug og afhængighed, kommunikation og assertion, samt vredeshåndtering og impulskontrol
 • Fremme troen på egne muligheder for at starte på uddannelse eller arbejde på trods af skånehensyn
 • Understøtte den unges aktiviteter rettet mod indslusning og fastholdelse i uddannelse og/eller arbejde
 • Iværksætte virksomhedspraktik
 • Foretage opfølgning på virksomhedspraktik
 • Udarbejde progressionsrapporter
 • Udarbejde registrering af fremmøde/timesedler.


Vi forventer af dig, at du har erfaring med målgruppen og gerne som jobkonsulent, at du kan fortælle os om dine erfaringer med at arbejde med relation efter anerkendende metode og med at holde samtaler med afsæt i den motiverende samtale.


Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • er robust og kan udvise både empati og autoritet
 • er opsøgende hos virksomheder i lokalområdet og kan skabe et netværk til eksterne samarbejdspartnerne
 • kan arbejde inden for rammerne af virksomhedsstrategien
 • kan udarbejde progressionsrapporter
 • kan løse relevante administrative opgaver knyttet til jobbet
 • kan navigere i en omskiftelig hverdag og til tider i ”kaos”, samt håndtere mange bolde i luften på en professionel måde
 • er interesseret i at arbejde ud fra de rammer og vilkår, der gør sig gældende i en politisk styret organisation
 • kan bidrage med et positivt sind og en positiv tilgang til kolleger og opgaver


Din personlighed, det at du ønsker at opnå resultater i et fællesskab og dine erfaringer som mentor/jobkonsulent spiller en stor rolle – samtidig med, at det er helt afgørende for os, at du kan møde den unge med de forventninger, som den seneste kontanthjælpsreform lægger op til.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge til besættelse senest den 1. marts 2018.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til HK overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til koordinator Mohammed Osman på telefon 89 15 79 04 eller afdelingsleder Pia Bendtzen på telefon 89 15 79 51.

Du bedes vedlægge CV med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamenspapir og evt. udtalelser.

Der indbydes til ansættelsessamtaler torsdag den 4. januar - og ansættelsessamtaler gennemføres mandag den 8. januar 2018.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.