Område SYD - Distriktssygeplejerske til distrikt Kristrup/Vorup

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Distriktssygeplejerske søges til fast stilling på 32-35 timer pr 1. februar 2018. Du vil primært have dagvagter, med enkelte overlapninger til aften/aftenvagter. Stillingen er som udgangspunkt weekendfri og helligdagsfri.

Distrikt Kristrup/Vorup er et udekørende distrikt bestående af hjælpere og assistenter i dag og aftenvagter, og hvor der arbejdes tæt sammen med terapeuter og hjemmesygeplejersker. Vi har ugentlige teammøde, hvor Distriktssygeplejersken er mødeholder.

Som Distriktssygeplejerske er din primære opgave at kompetenceudvikle og undervise hjælperne og assistenterne i distriktet, så de sygeplejefaglige kompetencer løbende udvikles hos medarbejderne, til gavn for borgerne i distriktet. Dette med udgangspunkt i hver enkelt medarbejders både faglige og personlige kompetenceprofil.

Du vil have en koordinerende funktion, og dagligt være i tæt samarbejde med alle medarbejderne, læger, sygehus, og de udekørende sygeplejersker. Du vil også have et tæt samarbejde til Distriktslederen, som du refererer til. Din funktion vil også være, sammen med disponenten som dagligt lægger ruterne i distriktet, at sikre at borgerne modtager hjælp af rette kompetencer, så der sikres en god faglig levering ude hos borgerne.

Vores mål er at forebygge indlæggelser med særlig fokus på KOL, fald, ernæring og infektionssygdomme, samt at sikre en generel forbedring af borgernes sundhedstilstand.


Vi søger en Distriktssygeplejerske, som:

 • Arbejder ud fra en forsknings- og læringsbaseret tilgang
 • Kan gå forrest, og som interesserer sig for den grundlæggende sygepleje
 • Har et skarpt øje for forebyggelse og sundhedsfremme
 • Er god og tydelig i kommunikationen, og som kan korrigerer på udførelse af opgaver, når dette er nødvendigt
 • Har en pædagogisk tilgang til at kunne undervise og lære fra sig, og kan tage mødeledelsen ved timemøderne
 • Varetager introduktion og oplæring af nye medarbejdere
 • Bidrager og sikrer, at Randers Kommunes instrukser og procedurebeskrivelser er kendt for medarbejderne i distriktet, og sikrer, at der arbejdes ud fra disse i praksis
 • Være sagsbehandler på de Utilsigtede Hændelser
 • Er IT kyndig, gerne kendskab til Nexus, og generelt god til dokumentation.


Vi tilbyder:

 • Introduktion til stillingen og arbejdspladsen, så du kommer godt fra start
 • En attraktiv arbejdsplads med fokus på udvikling og medarbejderindflydelse
 • Et spændende job, hvor du arbejder selvstændigt og har stor indflydelse på din hverdag og planlægning af arbejdsopgaver/arbejdstidstilrettelæggelse
 • En arbejdsplads med et positivt og anerkendende arbejdsmiljø, hvor vi alle gør noget ud af at gøre dagen god, med smil og humor
 • Engagerede og hjælpsomme kollegaer, der arbejder ud fra en respektfuld og imødekommende tilgang
 • Et job med mulighed for udvikling, både personlig og faglig
 • Faglig sparring og vidensdeling med de andre Distriktssygeplejersker i SYD, Hjemmesygeplejersker, Centersygeplejersker og sygeplejeleder.


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Distriktsleder Kirsa Søndergaard på tlf: 29 37 20 79.

Forhandlet lønindplacering er med DSR.

Samtaler forventes afholdt uge 3.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.