Område SYD, Vorup Plejecenter - 1 social- og sundhedsassistent.

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Stillingen er på 31 timer ugentligt i blandede vagter og pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Da en af vores nuværende medarbejdere har søgt nye udfordringer, søger vi nu en dygtig og engageret social- og sundhedsassistent til at indgå dels i vores aften-team og dels i vores dagvagtsteam. Aftenvagterne er primært placeret i hverdagene og der arbejdes i øjeblikket hver 3. weekend + en ekstra på 12 uger.

Vorup Plejecenter er et plejecenter med 62 boliger, fordelt på både ældreboliger, plejeboliger, plejeboliger til demente, samt en aflastningsstue. I aftenvagten arbejdes der som assistent på tværs i hele huset og der løses dagligt opgaver af varierende karakter. I dagvagten er man opdelt i mindre teams.

På Vorup Plejecenter arbejder vi med borgeren i centrum. Den primære opgave er at yde pleje, omsorg og løse praktiske opgaver til husets beboere ud fra et rehabiliterende udgangspunkt. Vi ønsker en social- og sundhedsassistent der kan samarbejde med det øvrige personale omkring at drage pleje og omsorg for husets beboere og være med til at sætte et yderligere fokus på at højne kvaliteten i plejen.


Vi ønsker at du, som assistent

 • Har lyst til at arbejde i blandede vagter
 • Kan medvirke til at løfte og udvikle fagligheden i samarbejde med vores sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere
 • Er reflekterende og nysgerrig på måden opgaverne bliver løst, og samarbejder med både social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker om dette
 • Er opmærksom på hvad der rør sig teamet og giver feedback på dette
 • Vil arbejde med stjernestunder for og sammen med vores ældre borgere
 • Har erfaring med eller interesse for den ældre demente borger
 • Arbejder motiverende og anerkendende
 • Vil det gode samarbejde og viser engagement
 • Har overblik og kan prioritere opgaverne
   

Vi tilbyder

 • Stor variation og bredde i typen af opgaver.
 • Indflydelse på eget arbejde
 • Engagerede kollegaer, der prioriterer et højt fagligt niveau.
 • Et motiverende og positivt arbejdsmiljø.
 • Mulighed for sparring
 • Tværfagligt samarbejde
 
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Henvendelse kan ske til centerleder Kirsten Nissen tlf.nr. 89 15 28 20.

Ansøgning med relevante bilag skal sendes elektronisk.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. december 2017.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.