Område SYD, Tirsdalen - social-og sundhedsassistent til fortrinsvis dagvagt

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Stillingen er på 32 timer i gennemsnit om ugen, med arbejde hver 2. weekend. Derudover skal der hver 6. uge arbejdes i nattevagt i 2 nætter.

Tirsdalen er et plejecenter med 54 boliger, fordelt med plejeboliger, ældreboliger med mulighed for kald og demensboliger. Vi søger en assistent, der vil være med til skabe fokus på patientsikkerhed og høj kvalitet i plejen for vores borgere. Vi ønsker os en ny kollega, som kan være med til at præge en travl hverdag uden at tabe overblikket.


I stillingen søger vi følgende faglige kompetencer, du:

  • har fokus på kompetence udvikling, både dig selv og dine kollegaer
  • har et godt kendskab til at arbejde med dokumentation og evner at bruge det til kvalitetssikring og udvikling af sygeplejen
  • har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, samt opfølgning på tilsyn jf. indsatsområder.
  • indgår i et tæt samarbejde med dine kollegaer omkring den komplekse borger og er en del af helhedsplejen
  • kan udføre grundlæggende sygepleje, samt oplære i samme
  • er faglig velfunderet og kan arbejde ud fra de 12 sygepleje faglige problemområder.


I stillingen søger vi følgende personlige kompetencer, du:

  • har gode organisatoriske evner i forhold til daglig planlægning og kan gå forrest hvis det kræves
  • besidder evnen til overblik og selvtilrettelæggelse af arbejdet og kan strukturer dine opgaver
  • er en person med pædagogiske evner, og gennem dialog og samarbejde kan formidle viden og samarbejde.


Kompetence profil på Social og sundhedsassistent kan rekvireres på telefon: 89 15 27 01.


Løn- og ansættelses vilkår i henhold til gældende overenskomst.


Henvendelse kan ske til centerleder: Susanne Tvede, susanne.tvede@randers.dk, telefon 89 15 27 01 eller Centersygeplejerske Pia Leth, pia.leth@randers.dk, telefon 89 15 27 90.


Ansøgningen med relevante bilag skal sendes elektronisk.


Ansættelses samtaler forventes afholdt: den 21. december 2017.
 


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.