Jobkonsulenter til Udviklingshuset, Jobcenter Randers

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Vil du arbejde med udvikling i et tværfagligt perspektiv?

Vi udvider den virksomhedsrettede indsat og søger to medarbejdere til at indgå i vores gruppe af jobkonsulenter, der arbejder med borgere i ressourceforløb. Der er tale om faste stillinger på 37 timer ugentlig med forventet tiltrædelse den 1. januar eller snarest derefter.

Lidt om os:
I Udviklingshuset arbejder vi med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Målet med indsatsen er, at borgerne bliver en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet i det omfang de kan. Vi har fokus på at skabe gode, fleksible løsninger, hvor den enkelte borger tager ansvar for egen udvikling. Vi mener, at vi skal møde borgeren med positive og tydelige forventninger og krav, da det er at møde borgeren med respekt. Vores arbejde baserer sig i høj grad på samtaler med borgerne, og vi vægter det gode samarbejde mellem borger og jobkonsulent.

Arbejdsopgaver:
Din arbejdsopgave bliver at understøtte den enkelte borger i dennes udvikling ind på arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktikker. Du skal gennem afklarende og motiverende samtaler med borgeren kunne finde det rette match mellem borger og mulige praktiksteder, hvor du skal kunne agere i spændingsfeltet mellem anerkendelse og det at stille krav.

Du kommer til at være en del af et tværfagligt team bestående af sagsbehandlere, mentor og jobkonsulenter. Derudover vil du indgå i samarbejdet med Jobcenter Randers’ virksomhedsenhed, som opsøger relevante praktikpladser

En stor del af din hverdag vil foregå ude i virksomhederne, hvorfor det forventes at du har kørekort og egen bil til rådighed.

Vi lægger vægt på at du

  • Har lovforståelse og kendskab til beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedsforhold.
  • Arbejder ud fra en tro på, at alle mennesker kan udvikle sig og har bedst af at bidrage på arbejdsmarkedet med det, de kan.
  • Har en udviklingsorienteret tilgang til borgeren, en høj grad af præcision i de skriftlige produkter, du skal udarbejde og et godt samarbejde med virksomhederne.
  • Vægter høj faglighed og vil indgå aktivt i dit tværfaglige team.
  • Er struktureret og handlekraftig og kan agere i en hektisk og travl hverdag.

Vi tilbyder:
En spændende stilling i et team som har en høj grad af både faglig - og formel kompetence. Vi tilbyder et engageret arbejdsmiljø med selvstændigt arbejdsområde i et tæt samarbejde med gode teams og kolleger, der fungerer godt både fagligt og socialt.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst med enten HK eller DS.

Yderligere oplysninger
Ved spørgsmål kan du kontakte souschef Ane Lykke Predstrup på telefon 89 15 76 86.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.


Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.