OMRÅDE VEST - Social – og sundhedsassistent til en fast stilling til Plejecenter Kildevang i Langå

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Plejecenter Kildevang i Langå søger social – og sundhedsassistent til en fast stilling 1. november 2017 eller snarest derefter.

Vi søger en social og sundhedsassistent til en stilling på 29 timer om ugen primært med aftenvagter og med vagt hver anden weekend.
 
Kildevang er et plejecenter med 52 boliger, og 6 korttidsboliger. Plejeboligerne er delt op i 4 enheder, hvor af det ene er et demensafsnit. Den ledige stilling er i  bo-enhed  med 20 boliger, opdelt i 2 afsnit.
 
Personalegruppen på Kildevang består af 58 social - og sundhedshjælpere og social – og sundhedsassistenter og 2 centersygeplejersker.
Vores omdrejningspunkt er kerneopgaven - beboernes behov for pleje og omsorg ud fra den rehabiliterende tilgang. Der er et tæt tværfagligt samarbejde med ergo – og fysioterapeuter, aktivitetspersonale, samt med en gruppe frivillige som prioriteres højt.
 
Vi tilbyder
  • en god introduktion
  • en gruppe engagerede kolleger, der har fokus på hinandens trivsel
  • et tæt teamsamarbejde, hvor der er plads til nytænkning
  • sparring i det tværfaglige samarbejde og indflydelse på den måde opgaverne løses på.

Vi søger en assistent som
  • kan tænke rehabilitering ind i hverdagen og inddrage beboernes egne ressourcer og værdier.
  • kan udnytte mulighederne i dagligdagen – om aftenen, så beboerne oplever et meningsfuld liv på plejehjem
  • tager ansvar for komplekse plejeopgaver og er reflekterende overfor den måde opgaverne løses på
  • kan se sig selv som en del af hele Kildevang, og er fleksibel i forhold til at løse assistentopgaver i hele huset
  • ser dig selv som vigtig aktør i forhold til et positivt arbejdsmiljø.

Yderligere informationer om stedet eller stillingen fås ved at kontakte Centerleder Helle Kærgaard på 89 15 23 12 eller Ass. Centerleder Jim Balle Felsby på 89 15 23 11.
 
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og efter reglerne om ny løn.
 
Skriftlig ansøgning sendes senest den 26. september 2017.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 40.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.