Pædagogisk leder til Dagtilbud Nordvest

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Vi søger en pædagogisk leder til en spændende stilling i Børnehuset Bjerregrav og Fussingø Naturbørnehave.

Vi tilbyder en lederstilling, hvor du kan blive en del af en engageret ledergruppe, som arbejder målrettet med at lede det pædagogiske arbejde i institutionen og hvor lederne derudover samarbejder og supplerer hinanden i forhold til ledelsesopgaver på tværs af dagtilbuddet.
 
Børnehuset Bjerregrav er en integreret børneinstitution med en vuggestuegruppe samt to børnehavegrupper i det lille landsbysamfund Ø. Bjerregrav, og institutionen er centralt beliggende ved skole og sportsplads. Vi vægter at Børnehuset Bjerregrav skal være et rart og trygt sted, hvor vi tilstræber nærvær og gode relationer.
 
Fussingø Naturbørnehave er en børnehave til to til tre børnegrupper. Fussingø Naturbørnehave ligger næsten i Fussingø skov og med skov og sø som nærmeste nabo. Her er udelivet i centrum og danner grundlag for hovedparten af aktiviteterne i børnehaven.
 
Vi ønsker os en pædagogisk leder, der:
  • Arbejder ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang, som kan lede forandringsprocesser og kan sikre facilitering af pædagogiske processer, herunder systematisk refleksion og pædagogisk vidensdeling
  • Besidder gode didaktiske evner, og har viden og erfaring med systematik og evidens inden for det pædagogiske felt.
  • Går forrest for at skabe sundhed, trivsel, læring og udvikling for alle børn inden for dagtilbuddets rammer og overordnede opgaveløsning.
  • Kan skabe kvalitet og udvikling i det pædagogiske arbejde med henblik på at skabe kultur og miljø, med høj faglighed, trivsel og refleksion.
  • Indgår i og bidrager til arbejdet i ledelsesteamet for det samlede dagtilbud, med henblik på at skabe fællesskab om drift og opgaveløsning.
  • Arbejder fokuseret og resultatorienteret for den overordnede ramme, og understøtter udvikling af pædagogisk praksis i en eller flere afdelinger og på tværs i dagtilbuddet.
  • Hviler på et stærkt teoretisk og pædagogisk grundlag og er god til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, samt omsætte i handling til glæde og gavn for brugere af dagtilbuddet.
  • Skaber et forpligtende fællesskab og samarbejde med forældre, medarbejdere, dagtilbudsleder, pædagogiske ledere og forvaltning, hvor dialog, ordentlighed, glæde og anerkendelse er bærende værdier.
  • Enten har, eller er i gang med en teoretisk lederuddannelse.
 
Yderligere oplysninger:
Vi afholder 1. samtale torsdag den 12. oktober og 2. samtale torsdag den 26. oktober.
De kandidater, der går videre til 2. samtale, skal gennemføre en personlighedstest. Testtilbagemeldingen finder sted tirsdag den 24. oktober.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, samt reglerne om ny løndannelse.

Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge, og
ansøgning skal sendes elektronisk via det grå link ”Søg stillingen” senest den 29. september 2017.
 
Stillingen er med tiltrædelse 1. december 2017.

Evt. spørgsmål kan rettes til dagtilbudsleder Helle Jantzen pr. mail: helle.jantzen@randers.dk

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi har fokus på muligheder og løsninger. I Børn og Skole har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt. I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.