Jobkonsulent/mentor til UUR, Jobcenter Randers

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Vil du møde unge, der gerne vil videre i livet?

Vi søger netop nu en sådan medarbejder til Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR).

Hos UUR har vi et spændende, fagligt forum med engagerede kolleger. Der er tilknyttet faglig konsulent, idet vi vægter den faglige sparring højt. Vi er en arbejdsplads, hvor der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, og hvor arbejdsdagen er præget af humor og god stemning - selv når der er travlt, tager vi os af hinanden - og vi har plads til forskelligheder. Vi tager hensyn til individuelle behov for at få privatliv og arbejdsliv til at hænge sammen, f.eks. i form af fleksibel arbejdstid.

Den stilling, vi ønsker besat, er en kombination af mentor og jobkonsulent. Du bliver således vores tilbud for et antal unge i alderen 18-30 år, som lever et liv tæt på eller i bandemiljø/kriminalitet, som indgår i destruktive fællesskaber, som mangler tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked og/eller har komplekse sociale udfordringer.

Dine opgaver som mentor og jobkonsulent bliver i samarbejde med projektleder at tilrettelægge og afvikle individuelle mentorforløb, hvor virksomhedspraktik indgår som et væsentligt element.

Alle mentorforløb tilpasses til den enkeltes behov og det endelige mål, som er start på uddannelse eller beskæftigelse.

I forløbet indgår altid at:
 • afdække af den unges motivation for forandring
 • afdække af den unges problemstillinger
 • afholde støttende, rådgivende samtaler for at understøtte den personlige udvikling frem mod evt. at forlade bandemiljø, kriminel aktivitet m.v.
 • arbejde med den kognitive forståelse af misbrug og afhængighed, kommunikation og assertion, samt vredeshåndtering og impulskontrol
 • understøtte den unges aktiviteter rettet mod indslusning og fastholdelse i uddannelse og/eller beskæftigelse
 • iværksætte virksomhedspraktik
 • foretage opfølgning på virksomhedspraktik
 • udarbejde progressionsrapporter
 • udarbejde registrering af fremmøde/timesedler.

Vi forventer af dig, at du har erfaring med at arbejde som mentor og herudover gerne som jobkonsulent, at du kan fortælle os om dine erfaringer med at arbejde med relation efter anerkendende metode og med at holde samtaler med afsæt i den motiverende samtale.

Vi lægger desuden vægt på, at du:
 • er robust og kan udvise både empati og autoritet
 • er opsøgende hos virksomheder i lokalområdet og kan skabe et netværk til eksterne samarbejdspartnerne
 • kan udarbejde progressionsrapporter
 • kan løse relevante administrative opgaver knyttet til jobbet
 • skal kunne navigere i en omskiftelig hverdag og til tider i ”kaos”, samt håndtere mange bolde i luften på en professionel måde
 • er interesseret i at arbejde ud fra de rammer og vilkår, der gør sig gældende i en politisk styret organisation
 • kan bidrage med et positivt sind og en positiv tilgang til kolleger og opgaver.

Din personlighed, det at du ønsker at opnå resultater i et fællesskab og dine erfaringer som mentor/jobkonsulent spiller en stor rolle – samtidig med, at det er helt afgørende for os, at du kan møde den unge med de forventninger, som den seneste kontanthjælpsreform lægger op til.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer til besættelse den 1. november 2017.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til HK overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til projektleder Mohammed Osman på telefon 89 15 7904 eller afdelingsleder Pia Bendtzen på telefon 89 15 79 51.

Ansøgningsfrist er den 25. september 2017 – og stillingen søges elektronisk.

Der indbydes til ansættelsessamtaler tirsdag den 26. september – og ansættelsessamtaler gennemføres torsdag den 28. september 2017, og der gives besked om udfaldet af samtalen senest fredag den 29. september 2017.

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.