Område VEST - Ergoterapeut

Her finder du alle ledige stillinger i Randers Kommune

Område VEST søger en ergoterapeut i et barselsvikariat i perioden 15. november 17 – 31. maj 2018 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 30-33 timer pr. uge.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af rehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træning af ældre medborgere, der bor på et af plejecentrene eller i eget hjem. Arbejdet vil desuden bestå af genoptræning af borgere, der udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring inden for geriatri og ortopædkirurgi. Generel erfaring inden for ergoterapeutisk træning og behandling vil ligeledes være en fordel.

Du vil få samarbejdsrelationer med både borgere, pårørende, terapeuter og plejepersonale. Derfor søger vi en person, som:
  • Er god til dialog og samarbejde
  • Har et positivt livssyn og tager glæde og energi med ind i gruppen af kolleger
  • Har en evidensbaseret tilgang og er nysgerrig på at opsøge ny viden
  • God til at strukturere og organisere, og har blik for optimering af ressourcerne
  • Kan bevare overblikket i intense situationer med mange bolde i luften
  • Kan reflektere
  • Er analytisk og har øje for den enkelte borgers behov
  • Kan rumme mangfoldighed og alligevel træffe beslutninger
  • Kan arbejde selvstændigt
  • Kan skabe og arbejde med netværk og relationer.

Du bliver en del af vores terapeutteam på 13 ergo- og fysioterapeuter, fordelt på centrene Kildevang, Borupvænget og Kollektivhuset. Overenskomstmæssigt vil du vil være selvtilrettelæggende.

Vi er et team med fagligt kompetente og engagerede kolleger. Samarbejde og faglig sparring med de andre terapeuter indgår som en naturlig del af hverdagen.

Da der jævnligt er hjemmebesøg kræver stillingen, at du har kørekort. Hvis du selv har mulighed for at stille en bil til rådighed, ydes der kørselsgodtgørelse. En del hjemmebesøg kan foregå vha. cykel.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Trænings- og aktivitetsleder Marie Louise Nyborg, telefon 30 34 19 13 eller ergoterapeut Birgitte K Jespersen, telefon 89 15 24 16 / 89 15 88 29.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 23. september 2017, for at du kan komme i betragtning.

Samtaler forventes afholdt den 28. september 2017.

Løn efter gældende overenskomst.

Hvis du indstilles til stillingen, vil du blive bedt om at indhente straffeattest.
 

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.