Souschef (pædagog/socialrådgiver) til Kirkens Korshærs Institutionstilbud

Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers søger en engageret souschef

(pædagog/socialrådgiver)
 
Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers søger en engageret souschef, der har lyst til at indgå i landsorganisationen Kirkens Korshærs sociale og diakonale arbejde med hjælp og støtte til hjemløse og udsatte grupper i Randers.
Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers er en samlet betegnelse for en række tilbud, der er indrettet for mennesker, som lever under særligt socialt vanskelige forhold, fx misbrug og hjemløshed. Tilbuddene er fordelt på tre afdelinger, med forskelligt specificerede indhold. Det drejer sig om:
 • Herberget ”Hjørnestenen”, der er et akut kortvarigt botilbud med 26 pladser
 • Være­ og aktivitetsstedet ”Slotsgården”, hvor der dagligt kommer omkring 80 spisende gæster
 • Ungeboliger, hvor målgruppen er 18­25 årige unge, der er hjemløse eller i risiko for at miste deres bolig.
 
Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers Kommune i henhold til Servicelovens § 110. Se mere: randers.kirkenskorshaer.dk
 
Du vil
 • i tæt dialog med forstanderen udgøre ledergruppen, og i hans fravær have stedfortræderfunktion
 • som udgangspunkt have din fysiske arbejdsplads på ”Være­ og aktivitetsstedet Slotsgården”, hvor du også skal være med til at udvikle miljøet og aktiviteterne mv.
 • have ansvar for evaluering af Institutionens tilbud, brugerevalueringer, mv.
 • have ansvar for videreformidling af tilbuddene til tilbudsportalen, hjemmesiden, Randers Kommune, Tilsyn Midt og andre
 • have ansvar for videns- og erfaringsopsamling mht. arbejdsulykker mv.
 • være i tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • periodevis have ansvar for projekter
 
Din faglige profil er
 • en grunduddannelse som pædagog eller socialrådgiver - med lyst til ledelse, evaluering og rapportering – gerne med erfaring fra disse områder
 • kendskab til gældende lovgivning på området
 • evnen til at arbejde dynamisk, fokuseret og procesorienteret mod fastlagte mål
 • evnen til at orientere dig fagligt og holde fokus på opgaver og mål i et arbejde, hvor en arbejdsdag kan se kaotisk ud
 • kendskab til kommunal forvaltning
 • erfaring med skriftligt og professionelt formidling til mange målgrupper
 • fortrolighed med brug af it til bl.a. rapportering og formidling
 • kendskab til Kirkens Korshærs målgruppe, og lyst til at kende de aktuelle brugere
 
Som person, forventer vi, at du
 • naturligt arbejder ud fra Kirkens Korshærs kristne menneskesyn, og have dette for øje i hverdagen
 • står inde for Kirkens Korshærs værdier: Nærved, omsorg og respekt
 • er struktureret og omhyggelig
 • følger op på uddelegerede opgaver
 • fremstår med ro og autoritet, også i konfliktsituationer
 • naturligt indgår i supervision og udvikling
 • har gode samarbejdsevner og værdsætter tværfagligt samarbejde
 • udviser engagement og begejstring, samt kan giver en hånd med det praktiske
 • sætter grænser og er respektfuld over for dig selv, kolleger, brugere, beboere og samarbejdspartnere
 • tåler at arbejde i et område som ofte flyder med afmagt, frustration, vrede og projektioner
 
Aflønning
Stillingen er 37 timer og aflønnes ud fra gældende overenskomst efter din grunduddannelse og er omfattet af ny løn.
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Forstander Per Thuesen tlf. 24 60 06 14 eller per.thuesen@randers.dk.
 
Ansøgningsfrist er den 8. marts. Ansøgning bedes foretaget elektronisk og sker nedenfor under Søg stillingen

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 20. marts. 

Tiltrædelse 1. maj 2017 eller snarest.
 
 
https://www.randers.dk/media/32161/kirkens-korshaer-randers-hjoernestenen.png Kirkens Korshær har 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker, som tror på den store værdi af de små, gode øjeblikke.
 
Læs mere om organisationen på www.kirkenskorshaer.dk
 
 

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.