Socialrådgiver til myndighed for børn og unge handicap

Socialrådgiver til myndighed for børn og unge handicap

Myndighed i Center for børn og unge samt autisme og undervisning søger en ny kollega til en fast stilling som socialrådgiver på myndighedsområdet.

Myndighed målgruppe er børn og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Myndighedsområdet er opdelt i to grupper.
Den ene gruppe, hvor den ledige stilling er, varetager sagsbehandlingen vedrørende Lov om social service §11, §32, §50, §52 samt §76.
Den anden gruppe varetager sagsbehandling vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Der er et tæt og godt samarbejde mellem de 2 grupper.

Vi søger en ny kollega, som:

 • Har lyst til at arbejde med børn og unge med fysisk og/eller psykisk handicap og deres familier
 • Har flair for sagsbehandling
 • Er tydelig i skrift og tale
 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan arbejde struktureret og effektivt
 • Kan holde mange bolde i luften
 • Kan møde borgeren på en respektfuld og tydelig måde
 • Er fleksibel og har humor
 • Aktivt deltager i gruppens faglige rum.

Arbejdsopgaverne består f.eks. af:

 • Råd og vejledning til familier, som har et barn med handicap
 • Undersøgelse af støttebehov herunder brug af udredningsværktøjet
 • Udarbejdelse af handleplaner
 • Deltagelse i udvikling af det specialiserede børneområde
 • Tværfagligt samarbejde
 • Iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger og sociale tilbud i henhold til Lov om social service.
Vi er en velfungerende gruppe med høj grad af faglighed og med højt humør.
Vi arbejder med varierende, udfordrende og spændende arbejdsopgaver og vi vægter samarbejdet med familierne højt.
Vi har god mulighed for indflydelse på arbejdsdagen og på arbejdsopgaverne. Vi er en afdeling, som er optaget af at udvikle området bl.a. er vi aktuelt i gang med implementering af handicapplanen og ligeledes arbejder vi med implementering af et nyt mindset på børneområdet.

Vi har supervision ved ekstern superviser.

Vi har fleksibel arbejdstid, fri kaffe/te/frugt og mulighed for frokostordning. Vi er herudover en gruppe, som vægter det sociale samvær med hinanden og den lokale trivselsgruppe afholder et par arrangementer årligt.

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Vi planlægger at afholde samtaler mandag, den 6. marts 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til socialrådgiver Randi Kristensen, tlf.nr. 89 15 10 36 eller afdelingsleder Gitte Glargaard på tlf. 89 15 10 25.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og kvalifikationer.
 

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare sig mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.