Få en stærk uddannelse, et godt netværk og gode jobmuligheder – bliv elev i Randers!

Har du mod på at indgå i et uddannelsesforløb, hvor hverdagen er foranderlig og opgaverne forskellige, og hvor du selv deltager aktivt i din egen læring og udvikling?

I Personale og HR har du medansvar for at give den korrekte løn til pædagogiske ansatte i ti børnehaver. Du tjekker bl.a. om nyansatte er korrekt oprettet i lønsystemet, om de rette juridiske dokumenter ligger på personalesagen, om medarbejderne får den rette løn og de rigtige tillæg.

I Ejendomsservice servicerer du borgerhenvendelser og interne henvendelser om vedligeholdelse af alle Randers Kommunes bygninger. Du laver personaleadministration for ca. 100 tekniske servicemedarbejdere, bogfører leverandørfakturaer og forsikringsbehandler via Prisme, vores centrale økonomisystem.

I Økonomi kommer du til at arbejde med tal i alle størrelser. Du kommer bl.a. til at bogføre og afstemme kommunens bankkonto. Du kommer til at lære om budget, indkøb og betalinger. Derudover skal du supportere kommunens decentrale brugere af økonomisystemet. Så du får kontakt med mange forskellige mennesker.

Synes du det lyder som nogle spændende opgaver – kunne du tænke dig at lære det?

Har du mod på at indgå i et uddannelsesforløb, hvor hverdagen er foranderlig og opgaverne forskellige, og hvor du selv deltager aktivt i din egen læring og udvikling?

Randers Kommune søger fire nye elever med speciale i offentlig administration med opstart den 15. august 2017.

Vi tilbyder dig
 • en spændende og bred uddannelse med mange jobmuligheder efter endt uddannelse
 • en politisk styret organisation med høj faglig og et godt arbejdsmiljø
 • et godt elevnetværk
 • dygtige elevansvarlige som har fingeren på pulsen
 • god løn under uddannelsen
 • skoledelen foregår på Handelsskolen Viborg

Vi forventer, at du
 • er dygtig til at formulere dig – både mundtligt og skriftligt
 • tager ansvar og tør handle
 • er selvstændig og udadvendt
 • ønsker at udvikle dig – både personligt og fagligt
 • er solid og indstillet på en foranderlig hverdag

Faglige adgangskrav
Inden 15. august 2017 skal du have bestået en af følgende uddannelser med adgangsgivende niveauer til offentlig administration:
 • EUX rettet mod kontor
 • HHX suppleret med 5 ugers tillægsuddannelse
 • HTX, HF eller studentereksamen suppleret med 10 ugers tillægsuddannelse (EUS)
 • HG2, HGV eller HGS, som er påbegyndt inden 1. august 2015

Hvis du er fyldt 25 år og samtidig har påbegyndt et HG-grundforløb efter den 1. august 2015, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, bedes du kontakte en erhvervsskole.

Yderligere information
Ansættelsessamtalen finder sted den 20. og 21 marts 2017.
Du kan læse mere om elevuddannelsen her på hjemmesiden.

Du kan også kontakte en af vores elever: Rikke Bruun på tlf. 89 15 18 81 eller uddannelsesansvarlig Christina Willumsen på mail: christina.willumsen@randers.dk
 

Søg stillingen

Tilbage til joboversigt

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene sorterer under kommunaldirektøren og består af Stab for Politik, Kommunikation og Digital Service, Erhverv & Udvikling, Personale & HR og Økonomi. Vi er i alt cirka 300 medarbejdere og arbejder med alt fra personalejura, udvikling af erhvervsliv og borgerservice til økonomi og IT.