Social- og sundhedshjælperelev

Uddannelsen tilbyder dig: Viden om sundhed, mennesker, hverdagsliv, aktiviteter og hjælp til selvhjælp i professionelle rammer.

 Det hele er samlet i et uddannelsesforløb, hvor du skiftevis er på skolen og ude i praktik i Randers Kommune.

Du vil få mulighed for løbende at bruge din viden i de 2 praktikforløb, som uddannelsen indeholder, hvor vi forventer, at du omsætter teorien til praksis overfor borgerne.

Når du er i praktik i Randers kommune vil du blive tilknyttet en vejleder, som arbejder på dit praktiksted. Der er desuden en uddannelseskoordinator i området, som vil koordinere dit uddannelsesforløb og have øje for både din uddannelse, dit ansættelsesforhold og hvordan du trives.

Randers Kommune har en uddannelsesansvarlig, som varetager koordineringen og udviklingen af uddannelserne i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole. 

Praktiske oplysninger

Du bliver ansat af Randers kommune på en uddannelseskontrakt enten med ordinær elevløn eller voksenelevløn. Forudsætningen for at få voksenelevløn er, at du er 25 år og har minimum 1 års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsens varighed er 14 måneder.

I arbejdet som social- og sundhedshjælper skal du hjælpe borgerne ud fra deres ønsker og behov og få hverdagslivet til at fungere for dem. Det vil sige, at du tager en uddannelse, hvor det efterfølgende arbejde vil bestå af personlig pleje, aktivering og rengøring hos borgere.

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper giver mulighed for at uddanne sig videre til social- og sundhedsassistent.

Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen på Randers Social- og sundhedsskoles hjemmeside