Social- og sundhedsassistentelev

Uddannelsen tilbyder dig: Viden om sundhed og sygepleje, sygdomslære, sygdomsforebyggelse, rehabilitering og helheden omkring hele mennesket.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tilbyder dig: Viden om sundhed og sygepleje, sygdomslære, sygdomsforebyggelse, rehabilitering og helheden omkring hele mennesket.

Du vil i de praktikker, som uddannelsen indeholder, skulle bruge din teori og viden fra skoleperioderne til at kunne handle professionelt i forhold til patienter og borgere.

I dine praktikker vil du have en vejleder, som arbejder på dit praktiksted, og som vil være ansvarlig for, at du har gode læringsbetingelser. Det er primært dig selv, der er ansvarlig for at skabe sammenhæng mellem skoleperioder og praktikforløb, så der bliver fokuseret på det, som er vigtigt for dig, og du vil løbende blive udfordret.

Når du er i praktik i Randers Kommune, vil der foruden en vejleder være en uddannelseskoordinator, som vil koordinere dit uddannelsesforløb og have øje for både din uddannelse, dit ansættelsesforhold og hvordan du trives.

Praktiske oplysninger

Du bliver ansat af Randers kommune på en uddannelseskontrakt enten med ordinær elevløn eller voksenelevløn. Forudsætningen for at få voksenelevløn er, at du er 25 år og har minimum 1 års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsen består af skiftevis teoriforløb på skolen og praktik i kommunen, i psykiatrien og på hospital.

I arbejdet, som social- og sundhedsassistent, skal du skal have lyst til at arbejde selvstændigt, have ansvar og overblik og kunne samarbejde med mange tværfaglige samarbejdspartnere.

Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent giver mulighed for at uddanne sig til sygeplejerske.

Læs mere her om uddannelsen til sygeplejerske