Hvordan bliver jeg ansat?

Social- og sundhedshjælperelev og Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsuddannelsen er under forandring. Den nuværende trindelte uddannelse nedlægges og fremover vil der være to selvstændige uddannelser på social- og sundhedsområdet - en uddannelse til social- og sundhedshjælper og en uddannelse til social- og sundhedsassistent. Dette betyder, at det ikke er en forudsætning, at være uddannet social- og sundhedshjælper for at søge ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Adgangskrav social- og sundhedshjælper

Bestået Grundforløb 2 social- og sundhedshjælper eller Grundforløb 2 social- og sundhedsassistent. GF2 er startet op fra august 2015. Har du bestået et grundforløb der er ældre, så er det ikke adgangsgivende.

Realkompetencevurdering (RKV): Har du arbejdet som ufaglært social- og sundhedshjælper gennem mange år, kan du have mulighed for at få merit for GF2 og/eller praktikken. Kontakt uddannelsesvejleder Lene Wolff på Randers Social- og sundhedsskole.

Når du opfylder adgangskravene skal du søge om ansættelse på Randers Kommunes hjemmeside under ledige jobs - elever. Se ansøgningsfrister under punktet Ansøgnings- og svarfrister.

Inden du ansøger skal du have følgende klar til at uploade i forbindelse med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser for skolegang (f.eks. 9. klasse, HF, STX, HHX).
 • Bevis for gennemført GF2 social- og sundhedshjælper eller realkompetencevurdering. Hvis du er i gang med GF2 uploades Personlig uddannelsesplan for GF2
 • Referencer/udtalelser fra underviser eller arbejdsgiver.
 • Certifikat for førstehjælp og brandbekæmpelse.

Læs mere om social- og sundhedshjælperuddannelsen

Adgangskrav social- og sundhedsassistent

 • Uddannet social- og sundhedshjælper eller

 • Bestået grundforløb 2 (GF2) social- og sundhedsassistent eller

 • Har tilsvarende uddannelse, eksempelvis dele af sygeplejestudiet eller uddannelse fra udlandet.

Når du opfylder adgangskravene skal du søge om ansættelse på Randers Kommunes hjemmeside under ledige jobs - elever.

Inden du ansøger skal du have følgende klar til at uploade i forbindelse med ansøgningen:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser for skolegang (f.eks. 9. klasse, HF, STX, HHX)
 • Dokumentation for dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau
 • Bevis for bestået social- og sundhedshjælperuddannelse eller bevis for bestået grundforløb social- og sundhedsassistent
 • Kursusbeviser relevante AMU kurser
 • Certifikat for førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Referencer/udtalelser fra underviser eller arbejdsgiver. 

>Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsen

Du får elevløn under hele uddannelsen og eventuelt voksenelevløn, hvis du opfylder kriterierne. Forudsætningen for at få voksenelevløn er, at du er 25 år og har minimum 1 års relevant erhvervserfaring.

Se ansøgnings- og svarfrister

 Du skal i forbindelse med at uddannelsesaftalen laves, tage stilling til om du kan gå på talentspor.

Der vil på social- og sundhedshjælperuddannelsen være 4 ugers erhvervsrettet påbygning, hvor du som elev er på social- og sundhedsskolen og modtager undervisning.