Social- og sundhedselever

Pr. 1. januar 2016 overtog kommunerne ansvaret for at udvælge og ansætte alle elever på social- og sundhedsuddannelserne, og derfor skal du fremover ansøge på Randers Kommunes hjemmeside under ledige jobs - elever.

Randers Kommune tilbyder i samarbejde med Randers Social- og Sundhedsskole uddannelsen til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Fælles for de 2 uddannelser er, at du får en erhvervsrettet uddannelse med elevløn og en ansættelse på 37 timer, som forpligter og giver muligheder i forhold til din arbejdsplads, som er Randers Kommune.

Uddannelserne er planlagt som et forløb, hvor du skiftevis er i skole og i praktik, så du får mulighed for at bruge den teoretiske viden i praksis på en arbejdsplads.

Vi er meget optaget af at give eleverne et sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på ansvar, motivation og læring. Derfor indgår vi aktivt i uddannelsesforløbene og bekymrer os om den enkelte elev.

Vi forventer, at du er målrettet og tager ansvar for at lære både i skolen og i praktikken, da vi efterfølgende har brug for at have dygtige færdiguddannede social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter på arbejdspladserne.

Social- og sundhedsuddannelserne henvender sig til dig, som gerne vil være på en arbejdsplads og lære et fag samtidig med, at du tager en uddannelse.

For begge uddannelser gælder, at du efter endt uddannelsesforløb typisk kan søge job indenfor pleje- og omsorg i kommune, region eller privat.

For yderligere oplysninger om uddannelserne samt hvordan du bliver ansat – klik på punktet menu.