Viden om uddannelse

Læs om elevuddannelsen med speciale i offentlig administration blandt andet mål med uddannelsen og hvilke afdelinger Randers Kommune anvender til sine elever.

Kontoruddannelsen med specialet Offentlig administration er en 2-årig uddannelse med 4 skoleperioder inklusiv fagprøve.  

Målet for uddannelsen er, at eleven:

 • Selvstændigt udfører arbejdsopgaver og behersker metoder inden for de administrative hovedområder i en offentlig virksomhed
 • Udviser initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere med borgere og brugere
 • Har konkret kendskab til hvordan man på praktikstedet søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution
 • Har viden om hvordan man tværorganisatorisk løser praktikstedets opgaver

Randers Kommune har valgt at inddele uddannelsen i 3 semestre á 8 måneders varighed. Det betyder man får en bred uddannelse.

Afdelinger som indgår i uddannelsen af administrative elever er:

 • Personale og HR
 • Ejendomsservice
 • Økonomiafdelingen
 • Affald
 • Borgerservice
 • Jobcentret
 • Materialegården
 • Økonomi og analyseafdelingen
 • Ydelseskontoret

Skoleforløbet foregår på Handelsskolen Viborg.

Få mere at vide om dine rettigheder som elev, løn, elevuddannelsen m.m. på HK’s hjemmeside for elever.