Hvorfor administrativ elev?

Under visionen ”Randers Kommune er et ambitiøst uddannelsessted” vil Randers Kommune selv være med til at udvikle kommende medarbejdere på det administrative område. Hos Randers Kommune har vi mottoet ”En uddannelse er ikke noget du får – det er noget du tager”

Randers Kommune har et attraktivt uddannelsesmiljø. Vi følger eleverne under hele uddannelsesforløbet og har løbende evalueringssamtaler for at sikre bedst mulig læring. Hovedsigtet er, at Randers Kommune uddanner elever, vi selv ønsker at ansætte.

Du skal vælge at være administrativ elev ved Randers Kommune af flere forskellige grunde:

1. Vekslen mellem praktik og skole

Du får en alsidig uddannelse på et højt niveau, hvor du skifter mellem 3 afdelinger og 13 ugers skolegang på Mercantec, Viborg Handelsskole. Skolegangen er fordelt over fire perioder, hvor den sidste periode er afsat til at skrive fagprøve. På skoleopholdene kommer du til at gå i klasse med de elever, som starter samtidig med dig.  

2. God løn under uddannelse

Herudover får du skolebøgerne betalt samt befordringsgodtgørelse. Som elev hos os får du gode arbejdstider med betalt frokostpause, ingen weekendarbejde og med mulighed for flekstid.

3. Spændende og selvstændige arbejdsopgaver

Du får spændende og selvstændige arbejdsopgaver, udfordringer og ansvar, hvor du udvikler personlige kvalifikationer. Du har stor indflydelse på dine arbejdsopgaver som fx omhandler økonomi, løn, administration og borgerservice.

4. Elevnetværk

Du mødes med de andre elever og den uddannelsesansvarlige. Formålet er at skabe socialt netværk og samtidig få et rum til sparring og erfaringsudveksling.

5. Elevansvarlig

Som elev får du i hver afdeling tilknyttet en elevansvarlig. Den elevansvarlig er med til at planlægge din uddannelse og hverdagen i afdelingen. Når du skifter afdeling, evaluerer I forløbet.

6. Kompetenceudvikling

Du får relevante faglige og personlige kurser i elevtiden. 

7. Mange muligheder

Du får en bred og alsidig uddannelse som giver mange muligheder. Du kan fx læse videre til kommunom eller specialisere dig inden for et ønsket fagområde.