Hvorfor administrativ elev?

Under visionen ”Randers Kommune er et ambitiøst uddannelsessted” vil Randers Kommune selv være med til udvikle kommende medarbejdere på det administrative område.

Randers Kommune har et attraktivt uddannelsesmiljø. Vi følger eleverne under hele uddannelsen og planlægger karriereforløb både under og efter uddannelsen. Hovedsigtet er, at Randers Kommune uddanner elever, vi selv ønsker at ansætte.

Du skal vælge at være administrativ elev ved Randers Kommune af flere forskellige grunde.

Højt fagligt niveau

Du får en alsidig uddannelse med et højt fagligt niveau sammensat af ophold i 3 afdelinger og 15 ugers skolegang.

God løn under uddannelse

En månedsløn på 12.700 kr. hvis du er under 25 år.
En månedsløn på 19.100 kr. hvis du er over 25 år.

Du får selvfølgelig bøger på skoleopholdet betalt samt befordringsgodtgørelse.

Spændende og selvstændige arbejdsopgaver

Du får spændende og selvstændige arbejdsopgaver, udfordringer og ansvar, hvor du udvikler personlige kvalifikationer.

Elevnetværk

Du mødes med de andre elever og den uddannelsesansvarlige. Formålet er at skabe socialt netværk og samtidig få et rum til sparring og erfaringsudveksling.

Elevansvarlig

Som elev får du i hver afdeling tilknyttet en elevansvarlig. Den elevansvarlig er med til at planlægge din uddannelse og hverdagen i afdelingen. Når du skifter afdelinger, evaluerer I forløbet i elevplan.

Kompetenceudvikling

Du får relevante faglige og personlige kurser i elevtiden. Uddannelsen er kompetenceudvikling!

Fremtidsmuligheder

Du får en bred og alsidig uddannelse som giver mange muligheder. Du kan fx læse videre til kommunom eller specialisere dig inden for et ønsket fagområde.