Afdelinger og arbejdsopgaver

Her kan du læse om de afdelinger og arbejdsopgaver en elev har mulighed for at arbejde med.

Ejendomsservice

Vi har ansvaret for administration og driften af de kommunale bygninger. I din elevtid hos Ejendomsservice vil du skulle servicerer borgerhenvendelser og interne henvendelser om vedligeholdelse af alle Randers Kommunes bygninger. Du laver personaleadministration for ca. 100 tekniske servicemedarbejdere, dvs. lønindberetning og kursusadministration samt blive introduceret for forskellige overenskomster, desuden vil du bogfører leverandørfakturaer via Prisme, vores centrale økonomisystem og forsikringsbehandle via programmerne Inzubizz og Isap.

Borgerservice

Borgerkontakt er den primære del af arbejdet i Borgerservice. Du vil skulle betjene borgere både personligt, telefonisk og digitalt, samt hjælpe borgere i selvbetjening af digitale løsninger. Endvidere vil du lære at skrive fakturaer ud, lave regnskab, stemme kasse af, sende velkomstbreve ud til nye borgere samt hjælpe ved pasekspeditioner. Herudover diverse opgaver ved valg, samt muligheden for lave sagsbehandling inden for forskellige fagområder, eks pension.

Økonomiafdelingen

Som elev i Økonomi, bliver du en del af en afdeling på ca. 30 medarbejdere. Økonomiafdelingen består af fire kontorer: Regnskab, Budget, Udbud & Indkøb og Betaling.  Din primære plads bliver på Regnskabskontoret, men du skal også rundt på de andre kontorer, så du får en bred forståelse af arbejdet med økonomi i en central afdeling. På Regnskabskontoret kommer du til at arbejde med tal i alle størrelser. Du kommer bl.a. til at bogføre og afstemme kommunens bankkonto. Derudover skal du supportere kommunens decentrale brugere af økonomisystemet Prisme. Så du får kontakt med mange forskellige mennesker.

Personale og HR

Som elev i Personale og HR bliver du del af en afdeling med ca. 35 kolleger. Personale og HR består af flere teams: løn konsulenter, fraværs konsulenter, personale jurister samt HR konsulenter. Elevens primære plads bliver med lønkonsulenterne, men du kommer også rundt til de øvrige kolleger for at få forståelse for hvad der foregår i en Personale og HR afdeling. Derudover vil du også komme på besøg i mindst en decentral institution. Du vil komme til at kende begreber som: overenskomst, løn art, grundløn, tillæg, funktionær loven, og mange flere. Du vil få dit eget løn område, som du skal yde support.

Driftsafdelingen

Som elev i Driftsafdelingen vil man arbejde meget i Navision bla. fordeling, kontering og bogføring af bilag, og salgsfakturaer. Herudover står man for udarbejdelse af vores nyhedsbrev, med indsamling af data, opsætning og udsendelse. Man prøver også at være referent for vores MED-udvalg, indberette sygdom mm. i SD-løn, og udføre diverse ad-hoc opgaver. Kirkegårdskontoret (Nordre kirkegård) hører under Driftsafdelingen, og her får man også lov til at prøve at være en del af det.

Økonomi og analyseafdelingen

Økonomi og analyse består af 22 medarbejdere. Du vil blive en del af en medarbejdergruppe, som består af 4 konsulenter og 18 økonomimedarbejdere/specialister. Økonomimedarbejderne arbejder selvstændigt og i teams i tæt samspil med kolleger og ledelsen i løsningen af forvaltningens opgaver. Opgaverne i afdelingen består hovedsageligt af:

  • Indgå i økonomibetjeningen og controllerfunktioner i forhold til beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde
  • Udtræk af rapporter fra og indberetning til især økonomisystemet.
  • Betaling af regninger på beskæftigelsesområdet/socialområdet
  • Beregning og kontrol af budgetter
  • Udarbejdelse af materiale til kommunens regnskab
  • Afstemninger, forefaldende økonomiopgaver m.v.
  • Notater, analyser og ledelsesinformation
  • Dagsordenspunkter til politisk behandling vedr. økonomi
  • Ad hoc opgaver i relation til budget, regnskab og drift af sociale tilbud

Som elev indgår man i løsningen af alle disse opgaver. Der ligger i de enkelte hovedopgaver en lang række delopgaver, hvor man som elev lærer at bruge økonomisystemet, betale en faktura, bogføre, afstemme konti, hjælpe med at lave et regnskab, hjælpe med at lave et budget etc.

Ydelseskontoret

Ydelseskontoret udbetaler og administrerer diverse ydelser efter lov om aktiv socialpolitik samt sygedagpengeloven. Som elev i afdelingen vil man blive introduceret til nogle af afdelingens områder. Eksempelvis behandling af ansøgninger om enkeltydelser. Eleven vil endvidere blive tilknyttet Job & Ydelse, hvor man under det personlige møde med borgeren yder råd og vejledning. Som elev vil man ligeledes blive introduceret for mindre administrative opgaver så som postfordeling, sagsopfølgninger og lignende.

Affaldskontoret

På Affaldskontoret er elevernes primære opgave borgerservice. De betjener kunderne pr. telefon, e-mail og via vores elektroniske henvendelsessystem fra hjemmesiden eller vores App. De deltager også på messer og ved andre arrangementer, vi laver for borgerne. Alt efter interesse kommer de også med på flere rundvisninger på Affaldsterminalen, hvor vi har en del grupper fra børnehavealderen og op, som bliver vist rundt. Ud over borgerservice er de med ind over f.eks. udarbejdelsen af affaldshæftet Exit, daglige administrative opgaver, deltager i aktuelle projekter og opgaver samt den daglige kommunikation med renovatørerne.