Afdelinger og arbejdsopgaver

Her kan du læse om de afdelinger og arbejdsopgaver en elev har mulighed for at arbejde med.

Ejendomsservice

Kort om Ejendomsservice

Ejendomsservice er et kommunalt ejendomscenter og har ansvar for kommunens bygningsbudgetter og for optimering af bygningsporteføljen på tværs af fagforvaltningerne. Ejendomsservice omfatter opgaver med anlæg, ombygning, vedligehold, energioptimering samt daglig drift af de kommunale bygninger og tilhørende udearealer, herunder rengøring og teknisk service. Ejendomsservice har ca. 300 ansatte.

Hvad laver man i Ejendomsservice?

I din elevtid ved Ejendomsservice skal du servicerer borgerhenvendelser, samt interne henvendelser om vedligeholdelse af alle Randers Kommunes bygninger.

Du skal også lave personaleadministration for ca. 100 tekniske servicemedarbejdere og vil i den forbindelse blive introduceret for forskellige overenskomster, og lave lønindberetninger. Desuden skal du bogfører leverandørfakturaer via Prisme, som er vores centrale økonomisystem, samt foretage forsikringsbehandling via programmerne Inzubizz og Isap.

Borgerservice

Kort om Borgerservice

Borgerservice servicere byens borgere ved personlig henvendelse eller via digitale løsninger. Borgerservice hjælper med fx flytning, pladsanvisning, pension, boligstøtte, pas og meget mere.

Der er ca. 39 ansat i Borgerservice 

Hvad laver man i Borgerservice?

Borgerkontakt er den primære del af arbejdet i Borgerservice. Du skal betjene borgere både personligt, telefonisk og digitalt, samt hjælpe borgere i selvbetjening af digitale løsninger.

Endvidere vil du lære at skrive fakturaer ud, lave regnskab, stemme kasse af, sende velkomstbreve ud til nye borgere samt hjælpe ved pasekspeditioner. Herudover diverse opgaver ved valg, samt muligheden for lave sagsbehandling inden for forskellige fagområder, fx pension.

Økonomiafdelingen

Kort om Økonomi

Økonomiafdelingen består af fem kontorer: Regnskab, Budget, Udbud & Indkøb, Betaling og Kørselskontoret. 

Fællesnævneren for alle kontorerne er tal! Økonomiafdelingen servicere alle kommunes enheder omkring de økonomiske forhold.

Hvad laver man i Økonomi?

Din primære plads bliver på Regnskabskontoret, men du skal også rundt på de andre kontorer, så du får en bred forståelse af arbejdet med økonomi i en central afdeling.

På Regnskabskontoret kommer du til at arbejde med tal i alle størrelser. Du kommer bl.a. til at arbejde med bogføring og kontoplaner, samt afstemning af kommunens bankkonto. Du får egne ansvarsområder. 

Derudover skal du supportere kommunens decentrale brugere af økonomisystemet Prisme. Så du får kontakt med mange forskellige mennesker.

Personale og HR

Kort om Personale og HR

Personale og HR er en del af stabene under kommunaldirektørens område og har som kerneopgave at understøtte og rådgive alle enheder i Randers Kommune i forhold til løn og personale, samt HR-fronten.
I Personale og HR bliver du del af en afdeling med ca. 35 kolleger. Personale og HR består af flere teams: løn og personale, personale jurister samt HR konsulenter

Hvad laver man i Personale og HR?

Som elev i Personale og HR bliver du en del af løn og personale.

Din primære plads bliver i team løn og personale, men du kommer også rundt til de øvrige kolleger for at få forståelse for hvad der foregår i en Personale og HR afdeling.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med overenskomster, ferieaftalen, lønsammensætning, funktionærloven, og meget mere. Du vil få ansvar for dit eget lønområde, hvor du skal yde support til leder og administrative medarbejdere.

Driftsafdelingen

Kort om Driftsafdelingen

Driftsafdelingen tager sig af vedligeholdelse og renholdelse af veje, belægninger og stier inkl. Vinterbekæmpelse. Pleje og vedligeholdelse af de grønne bynære arealer, vedligeholdelse af dele af vandløbene, samt pleje af naturarealer.

Der er ansat ca. 100 medarbejdere i Driftsafdelingen.

Hvad laver man i Driftsafdelingen?

Som elev i Driftsafdelingen vil du arbejde meget i systemet Navision. Vi bruger bl.a. Navision til fordeling, kontering og bogføring af bilag, og salgsfakturaer. Du kommer til at arbejde i SD Løn, hvor du skal indberette sygdom m.m. Derudover er du også med som referent for vores MED-udvalg, og der vil være diverse ad-hoc opgaver. Hos os er det eleven der står for udarbejdelse af vores nyhedsbrev, med indsamling af data, opsætning og udsendelse.

Social og Arbejdsmarkeds sekretariatet

Kort om Social og Arbejdsmarkeds sekretariatet

Du vil blive en del af teamet Økonomi og styring som består af 22 medarbejdere. Opgaverne i afdelingen består bl.a. af:

 • Økonomibetjeningen og controllerfunktioner i forhold til beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde
 • Beregning og kontrol af budgetter
 • Udarbejdelse af materiale til kommunens regnskab
 • Afstemninger, forefaldende økonomiopgaver m.v.
 • Notater, analyser og ledelsesinformation
 • Dagsordenspunkter til politisk behandling vedr. økonomi

Hvad laver man i Social og Arbejdsmarkeds sekretaritet?

Som elev indgår du i løsningen af alle disse opgaver. Der ligger i de enkelte hovedopgaver en lang række delopgaver, hvor du som elev lærer at bruge økonomisystemet, betale en faktura, bogføre, afstemme konti, hjælpe med at lave et regnskab, hjælpe med at lave et budget etc.

Ydelseskontoret

Kort om Ydelseskontoret

Ydelseskontoret servicere byens borgere. Vi udbetaler og administrerer diverse ydelser efter lov om aktiv socialpolitik samt sygedagpengeloven.

Der er ca. 47 ansatte på Ydelseskontoret.

Hvad laver man på Ydelseskontoret?

Som elev i afdelingen vil man blive introduceret til nogle af afdelingens områder. Eksempelvis behandling af ansøgninger fra kommunes borger om enkeltydelser. Du vil endvidere blive tilknyttet Job & Ydelse, hvor du møder borgeren personligt, og yder råd og vejledning. Som elev vil man ligeledes blive introduceret for mindre administrative opgaver så som postfordeling, sagsopfølgninger og lignende.

Affaldskontoret

Kort om Affaldskontoret

Affaldskontoret er bindeled mellem borgeren og de forskellige affaldsentreprenører. Det er også os, der planlægger affaldshåndteringen. Derudover driver vi genbrugspladserne og Randers Affaldsterminal.

De er ca. 15 ansatte på Affaldskontoret.

Hvad laver man på Affaldskontoret?

På Affaldskontoret er elevernes primære opgave borgerservice. De betjener kunderne pr. telefon, e-mail og via vores elektroniske henvendelsessystem fra hjemmesiden eller vores App. De deltager også på messer og ved andre arrangementer, vi laver for borgerne. Alt efter interesse kommer de også med på flere rundvisninger på Affaldsterminalen, hvor vi har en del grupper fra børnehavealderen og op, som bliver vist rundt. Ud over borgerservice er de med ind over f.eks. udarbejdelsen af affaldshæftet Exit, daglige administrative opgaver, deltager i aktuelle projekter og opgaver, samt den daglige kommunikation med renovatørerne.

Byrådssekretariatet

Kort om Byrådssekretariatet

Byrådssekretariatet er en afdeling under staben Politik, Jura og Kommunikation og leverer intern service i hele organisationen.

Sekretariatet har følgende arbejdsområder:

 • Sekretariatsbetjening af borgmesteren, byrådet og økonomiudvalget
 • Sekretariatsbetjening af direktionen
 • Sekretariatsbetjening af Handicaprådet, Medborgerskabsrådet og Ældrerådet
 • Juridisk rådgivning til hele organisationen
 • Planlægning og gennemførelse af valghandlinger

Der er ca. 13 ansatte i Byrådssekretariatet

Hvad laver man i Byrådssekretariatet?

Som elev i Byrådssekretariatet sidder du i forkontoret til borgmesteren og kommunaldirektøren. Du skal servicere borgmesteren og kommunaldirektøren, og tage imod borgerhenvendelser både personligt og telefonisk. Du vil også få opgaver fra juristerne. Derudover kommer du til at arbejde med:

 • Oprette sager i vores journaliseringssystem SBSYS
 • Referater
 • Rådsbetjening/ældrerådsvalg
 • Borgmesterklager
 • Dagsordener
 • Valg