Personalepolitik

Personalepolitikken er en væsentlig hjørnesten i det fundament, vi ønsker at arbejde og samarbejde på i Randers Kommune. Den består af 6 bærende værdier, fokusområder samt delpolitikker.

Personalepolitikken skal bidrage til gode vilkår og udviklende rammer for medarbejderne, og den skal medvirke til at danne grundlaget for et godt arbejdsmiljø. Vi har en forpligtelse til at fremme trivsel og arbejdsglæde til gavn for den enkelte og for arbejdspladsen, og vi lever op til aftalen om fremme af trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Og den måde, vi driver vores organisation på, er baseret på værdier. Vi arbejder efter tre værdisæt, som understøtter hinanden:

  • Personalepolitikkens 6 bærende værdier, som er grundlaget for personalepolitikken
  • Ledelsesgrundlagets 7 pejlemærker, som skal støtte lederne i at udøve den bedste ledelse, og som udtrykker forventninger, som kan omsættes til alle ansatte i helt bred forstand
  • De 4 værdier, som udtrykker det særlige dna, der kendetegner alle borgere og medarbejdere i Randers Kommune

Læs hele personalepolitikken her