MED-organisationen

Randers Kommunes MED-aftale er baseret på, at organisationen er værdibaseret og som arbejder til gavn for borgerne.

Randers Kommune vil være kendt for en åben kultur, som orienterer sig mod borgerne og inddrager dem i kommunens ydelser.

Formålet med MED-aftalen er at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet og sikre et sundt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledelse på de enkelte arbejdspladser og Randers Kommune som helhed.

Randers Kommunes MED-aftale bygger på:

  • gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere
  • at begge parter indgår i en fælles kultur af åbenhed, lyst til samarbejde og vilje til at inddrage den anden part i beslutningsprocessen
  • at aftalen skal være let at forstå og administrere, så ledere og medarbejdere kan bruge kræfterne på det daglige samarbejde.